Latvijas pasta banka

Internetbanka

Spēkā no: 17.10.2016

1. Pakalpojuma reģistrācija
Bezmaksas
2. Pirmā Identifikācijas un autorizācijas līdzekļu komplekta Izsniegšana:
2.1. Privātpersonām (Identifikācijas tabula) Bezmaksas
2.2. Juridiskām personām (Identifikācijas tabula un Kodu kalkulators (DigiPass))* Bezmaksas
3. Identifikācijas un autorizācijas līdzekļi:
3.1. Identifikācijas tabula 3 EUR
3.2. Kodu kalkulators (DigiPass) * 30 EUR
4. Limiti Fiziskām personām**
4.1. Dienas limits, izmantojot identifikācijas tabulu (pēc tā pārsniegšanas, jāizmanto kodu kalkulators (DigiPass)) 1500 EUR
4.2. Mēneša limits, izmantojot identifikācijas tabulu (pēc tā pārsniegšanas, jāizmanto kodu kalkulators (DigiPass)) 4500 EUR
5. Limiti Juridiskām personām**
5.1. Dienas limits, izmantojot identifikācijas tabulu (pēc tā pārsniegšanas, jāizmanto kodu kalkulators (DigiPass)) 4500 EUR
5.2. Mēneša limits, izmantojot identifikācijas tabulu (pēc tā pārsniegšanas, jāizmanto kodu kalkulators (DigiPass)) 15000 EUR

*Kodu kalkulatora (DigiPass) garantijas laiks 2 gadi no saņemšanas brīža.
**Limits - maksimāli pieļaujamā summa, kuras ietvaros Klients var debetēt kontu.  

jaunumi