Latvijas pasta banka

Telefonbanka

Telefons ir viens no ērtākajiem cilvēku komunikācijas līdzekļiem, kuram praktiski nav analogu. Latvijas pasta banka, lai atvieglotu savu Klientu ikdienas darījumu veikšanas procesu, ir izveidojusi pakalpojumu – Telefonbanka, kura ietvaros, Klientam telefoniski sazinoties ar Banku, ir iespēja dot rīkojumus Bankas operāciju veikšanai.

Ar Telefonbankas starpniecību Klienti varēs veikt sekojošas Bankas operācijas

  • līdzekļu pārvedums starp klienta kontiem;
  • klienta kontos esošo līdzekļu konvertācija citā valūtā;
  • informācijas saņemšana par kontu atlikumiem;
  • līdzekļu pasūtīšana skaidras naudas izņemšanai bankas kasē.

Pakalpojums pieejams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00. 

Drošība

Pakalpojuma "Telefonbanka" drošību nodrošina Klienta identifikācijas sistēma, kas garantē aizsardzību pret konfidenciālas informācijas noplūdi. Klienta identifikācija notiek pēc sekojošiem datiem:

  • klienta CIF;
  • klienta pieteikumā norādītā Balss parole, savs vārds un uzvārds, personas kods un / vai dzimšanas datums (juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas dati);
  • klienta tālruņa numurs.
  • Bankai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju identifikācijas nolūkos, ja Bankai radušās šaubas par Klienta identitātes īstenumu.

Kā kļūt par Telefonbankas lietotāju

Lai uzsāktu lietot pakalpojumu - Telefonbanka, Jums ir jādodas uz Latvijas pasta bankas klientu apkalpošanas centru un jāaizpilda pieteikums. 

Jūsu darījumi – zvana attālumā!

Telefonbankas numurs: (+371) 67 151 820

jaunumi