Latvijas pasta banka

Telefonbanka

Spēkā no: 28.07.2014

1. Līguma reģistrācija Bez maksas
2. Apkalpošanas maksa mēnesī 10 EUR
3. Līguma slēgšana Bez maksas

jaunumi