Latvijas pasta banka

Komisija

Spēkā no: 07.01.2015

1)Akcijas1 Komisija Classic Brokerage4
Tirgus Brokeru pakalpojumi2 DVP/RVP3 Glabāšana (mēnesī)6
1.1) Beļģija, Nīderlande, Francija (NYSE Euronext) 0.3% min. 30 EUR 15 EUR 0,025%
1.2) Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Dānija, Zviedrija (NASDAQ OMX Baltic, Nordic) 0.3% min. 30 EUR 25 EUR 0,025%
1.3) Vācija 0.3% min. 30 EUR 15 EUR 0,025%
1.4) ASV 0.025 USD/akcija min. 25 USD 15 EUR 0,025%
1.5) Šveice 0.3% min. 30 EUR 25 EUR 0,025%
1.6) Itālija 0.3% min. 30 EUR 25 EUR 0,025%
1.7) Spānija 0.3% min. 30 EUR 25 EUR 0,025%
1.8) Lielbritānija 0.3% min. 30 EUR 25 EUR 0,025%
1.8.1) Lielbritānija (LSE IOB) 0.3% min. 30 EUR 25 EUR 0,025%
1.9) Īrija 0.3% min. 30 EUR 25 EUR 0,025%
1.10) Norvēģija 0.3% min. 30 EUR 25 EUR 0,025%
1.11) Austrija 0.3% min. 30 EUR 25 EUR 0,025%
1.12) Portugāle 0.4% min. 40 EUR 30 EUR 0,025%
1.13) Kanāda 0.4% min. 40 CAD 30 EUR 0,025%
1.14) Japāna 0.4% min. 40 EUR 30 EUR 0,025%
1.15) Grieķija 0.5% min. 60 EUR 60 EUR 0,025%
1.16) Austrālija 0.5% min. 60 EUR 60 EUR 0,025%
1.17) Honkonga 0.5% min. 60 EUR 60 EUR 0,025%
1.18) Dienvidāfrika 0.5% min. 60 EUR 60 EUR 0,025%
1.19) Krievija (MOEX) 0.2% min. 0 RUB - 0,025%
1.20) Krievija (MOEX Classica) 0.3% min. 30 USD 30 EUR 0,025%
1.21) Citas akcijas pēc vienošanās
1)Akcijas1 Komisija DMA4
Tirgus Brokeru pakalpojumi2 Tirdzniecības platforma9 Glabāšana (mēnesī)6
1.1) Beļģija, Nīderlande, Francija (NYSE Euronext) 0.2% min. 20 EUR TWS bez maksas
1.2) Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Dānija, Zviedrija (NASDAQ OMX Baltic, Nordic) nav pieejams nav pieejams nav pieejams
1.3) Vācija 0.2% min. 20 EUR TWS bez maksas
1.4) ASV 0.02 USD/akcija min. 20 USD TWS bez maksas
1.5) Šveice 0.2% min. 20 CHF TWS bez maksas
1.6) Itālija 0.2% min. 20 EUR TWS bez maksas
1.7) Spānija 0.2% min. 20 EUR TWS bez maksas
1.8) Lielbritānija 0.2% min. 15 GBP TWS bez maksas
1.8.1) Lielbritānija (LSE IOB) 0.2% min. 20 USD TWS bez maksas
1.9) Īrija 0.2% min. 15 GBP TWS bez maksas
1.10) Norvēģija nav pieejams nav pieejams nav pieejams
1.11) Austrija 0.2% min. 20 EUR TWS bez maksas
1.12) Portugāle nav pieejams nav pieejams nav pieejams
1.13) Kanāda 0.025 CAD/akcija min.20 CAD TWS bez maksas
1.14) Japāna 0.2% min. 2500 JPY TWS bez maksas
1.15) Grieķija nav pieejams nav pieejams nav pieejams
1.16) Austrālija 0.2% min. 20 AUD TWS bez maksas
1.17) Honkonga 0.2% min. 50 HKD TWS bez maksas
1.18) Dienvidāfrika nav pieejams nav pieejams nav pieejams
1.19) Krievija (MOEX) 0.14% min. 0 RUB QUIK 0,025%
1.20) Krievija (MOEX Classica) nav pieejams nav pieejams nav pieejams
1.21) Citas akcijas  pēc vienošanās
2)Obligācijas 1 Komisija Classic Brokerage4
Depozitārijs/Tirgus Brokeru pakalpojumi2 DVP/RVP3 Glabāšana (mēnesī)6
2.1) Clearstream 0.1%5 25 EUR 0,025%
2.2) Euroclear 0.1%5 25 EUR 0,025%
2.3) DTC 0.1%5 25 EUR 0,025%
2.4) CREST 0.1%5 25 EUR 0,025%
2.5) LCD 0.1%5 25 EUR 0,025%
2.6) Krievija (MOEX) 0,2% 25 EUR 0,025%
2.7) Citas obligācijas pēc vienošanās
2)Obligācijas 1 Komisija DMA4
Depozitārijs/Tirgus Brokeru pakalpojumi2 Tirdzniecības platforma9 Glabāšana (mēnesī)6
2.1) Clearstream nav pieejams nav pieejams nav pieejams
2.2) Euroclear nav pieejams nav pieejams nav pieejams
2.3) DTC nav pieejams nav pieejams nav pieejams
2.4) CREST nav pieejams nav pieejams nav pieejams
2.5) LCD nav pieejams nav pieejams nav pieejams
2.6) Krievija (MOEX) 0.14% min. 0 RUB QUIK 0,025%
2.7) Citas obligācijas pēc vienošanās
3) Nākotnes kontrakti (Futures) un opcijas (FOP)1 Komisija Classic Brokerage4 Komisija DMA4
Tirgus Brokeru pakalpojumi2 Brokeru pakalpojumi2 Tirdzniecības platforma9
3.1) CME (CME, CBOT, NYMEX, COMEX) 10 USD/kontrakts 5 USD/kontrakts TWS
3.2) ICE US 10 USD/kontrakts 5 USD/kontrakts TWS
3.3) FORTS8 20 RUB/kontrakts 10 RUB/kontrakts QUIK
3.4) Citi nākotnes kontrakti pēc vienošanās
4) FOREX Komisija Classic Brokerage4 Komisija DMA4
Tirgus Brokeru pakalpojumi2 Brokeru pakalpojumi2 Tirdzniecības platforma9
4.1) Maržinālie FOREX darījumi 1.0 bp, min 10 USD 0.5 bp, min 5 USD TWS
4.2) Valūtas konvertācijas darījumi nav pieejams 1.5 bp, min 5 USD TWS
5) Citi pakalpojumi Komisija Classic Brokerage4 Komisija DMA4
5.1) Maksa par finanšu instrumentu konta atvēršanu bez maksas
5.2) Maksa par finanšu instrumentu konta slēgšanu bez maksas
5.3) Vērtspapīru pārvedumi (Delivery free of Payment) pēc vienošanās
5.4) Likme par maržinālā kredīta izmantošanu RUB7 15% gadā
5.5) Likme par maržinālā kredīta izmantošanu USD, EUR7 8% gadā bāzes likme + 2.5% gadā
5.6) REPO/OPEN REPO likme pēc vienošanās nav pieejams
5.7) REPO/OPEN REPO darījuma slēgšana/maiņa 25 EUR nav pieejams
5.8) Citi pakalpojumi pēc vienošanās

1 Ārvalstu nodokļi (Stamp Duty, PTM Levy un citi) tiek ieturēti atsevišķi. 
2 Komisijas neietver biržu un ECN komisijas
3 DVP - Deliver versus Payment RVP - Receive versus Payment
4 Neparedzēti un papildus izdevumi, kuri var rasties Bankai, izpildot Līgumā noteiktos nosacījumus, tiek segti atbilstoši faktiskajām izmaksām. 
5 Komisija tiek aprēķināta no nominālvērtības. 
6 Portfeļa vērtība tiek noteikta uz mēneša pēdējo darba dienu (akcijām pēc tirgus vērtības, obligācijām pēc nominālvērtības). 
7 Procenti tiek aprēķināti katru dienu. 
8 FORTS konta atvēršana - 120 RUB
9 Maksa par tirdzniecības platformas izmantošanu, tirgus datiem (live market data), tirgus ziņām (news and research) tiek ņemta atbilstoši faktiskajām izmaksām. 

Šie tarifi ir jebkura starp Banku un Klientu noslēgta līguma, kura noteikumi skar vai attiecas uz ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanu, neatņemama sastāvdaļa, kam klients piekrīt, apliecinot to ar savu parakstu.

jaunumi