Latvijas pasta banka

Darījuma konts

Spēkā no: 11.03.2015

1. Darījuma konta apkalpošana
1.1. Darījuma konta līguma noformēšana, Darījuma konta atvēršana un slēgšana 0,3% no darījuma summas, min 250 EUR
2. Bankas kurjera pakalpojumi
2.1. Bankas kurjera pakalpojumi (dokumentu nogādāšanu) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā u.c.* 50 EUR
3. Līguma nosacījumu grozījumi     30 EUR

* Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”

jaunumi