Latvijas pasta banka

Skaidras naudas darījumi

Spēkā no: 15.09.2016

1. Skaidras naudas izmaksa no Konta
1.1. EUR* 0,25% no summas, min 5 EUR 
1.2. USD* 0,5% no summas, min 8 EUR 
1.3. GBP, NOK, SEK, RUB** 1% no summas, min 8 EUR 
1.4. Papildu komisija par iepriekš nepieteiktu skaidras naudas izmaksu
0.1% no vienas dienas ietvaros izmaksātās EUR vai USD summas*
0.1% no GBP, NOK, SEK, RUB izmaksātās summas**
2. Skaidras naudas iemaksa savā Kontā (banknotes)
2.1. EUR   2 EUR
2.2. USD***
0,5% no summas, min 8 EUR
2.3. GBP, NOK, SEK, RUB 0,7% no summas, min 8 EUR
3. Skaidras naudas iemaksa cita Klienta Kontā
3.1. EUR 0,1% no summas, min 5 EUR
3.2. USD***
0,7% no summas, min 8 EUR
3.3. GBP, NOK, SEK, RUB 1% no summas, min 8 EUR
4. Naudas pasūtīšana pēc nomināliem
4.1. Banknotes (EUR, USD, GBP, RUB)
1% no summas, min 8 EUR + komisija par skaidras naudas izmaksu no konta
4.2. Monētas (EUR)
50 gab. 1 EUR, min 5 EUR + komisija par skaidras naudas izmaksu no konta
5. Monētu apstrāde
50 gab. 1 EUR, min 5 EUR
6. Skaidras naudas valūtas maiņa
6.1. Bankas Klienti***
1.50 EUR
6.2. Ne Bankas Klienti***
3.50 EUR
7. Banknošu pārbaude pēc Klienta pieprasījuma
  1 EUR par vienu banknoti
8. Banknošu apmaiņa pret monētām, monētu apmaiņa pret banknotēm, naudas apmaiņa, izmainot nominālu 1% no summas, min 8 EUR
9. Bojātu un iezīmētu banknošu (izņemot EUR), USD banknošu, kas izlaistas līdz 1990. gadam, pieņemšana*** 5% no summas, min 10 EUR
10. Termiņnoguldījumu konti
10.1. EUR USD skaidras naudas iemaksa Termiņnoguldījumu kontos Bez maksas
10.2. EUR, USD skaidras naudas izmaksa no Termiņnoguldījumu kontiem (ja Termiņnoguldījums iemaksāts skaidrā naudā)* Bez maksas

Ja skaidras naudas darījums veikta ārvalstu valūtā, Bankas komisiju par pakalpojumu aprēķina un ietur EUR, piemērojot Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas kursu, kas ir spēkā Bankas komisijas ieturēšanas brīdī. Ārzemju valūtu monētas Banka nepieņem un neizmaksā.

* Skaidras naudas izmaksa virs 15’000 EUR vai 15’000 USD  jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst.14:00 rakstiski Internetbankā vai ar Telefonbankas starpniecību. Bankai ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja tā nav iepriekš pieteikta.
** Skaidras naudas izmaksa neatkarīgi no summas GBP, NOK, SEK, RUB jāpiesaka divas darba dienas iepriekš līdz plkst.14:00 rakstiski Internetbankā vai ar Telefonbankas starpniecību. Bankai ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja tā nav iepriekš pieteikta.
*** Banka nepieņem no Klientiem 2006. gada izlaiduma 100 dolāru ASV banknotes.

jaunumi