AS LPB Bank

Iekšzemes

Spēkā no: 01.12.2017

1. Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana (privātpersonām) 
1.1. Konta atvēršana
(Mobilā tālruņa numura piereģistrēšana Vienreizējā drošības koda saņemšanai)*
10 EUR
1.2. Papildu komisija par steidzamu Konta atvēršanu 48 stundu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)*   30 EUR 
1.3. Papildu Norēķinu konta atvēršana   10 EUR 
1.4. Papildu Maksājumu kartes konta atvēršana  Bez maksas + gada maksa
par kartes lietošanu saskaņā ar
tarifiem “Maksājumu kartes”
1.5. Konta apkalpošana (mēnesī) Bez maksas 
1.6. Minimālais Konta atlikums   5 EUR 
1.7. Papildu komisija par dokumentu iesniegšanu Bankā ar Bankas aģentu starpniecību  75 EUR 
2. Pilnvaru noformēšana un pārbaude   
2.1. Bankas Pilnvaras noformēšana   10 EUR 
2.2. Notariāli apliecinātas Pilnvaras pirmreizēja pārbaude   10 EUR 
2.3. Notariāli apliecinātas Pilnvaras katra atkārtota pārbaude   3 EUR 
3. Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa   
3.1. Apstiprināšana  Bez maksas 
3.2. Maiņa  5 EUR 
4. Konta izraksts  
4.1. Saņemot Bankā par laika periodu līdz 1 gadam 3 EUR 
4.2. Saņemot Bankā par laika periodu virs 1 gada 0,30 EUR par 1 lapu, min 5 EUR 
4.3. Konta izraksta dublikāts  10 EUR 
4.4. No slēgta Konta  0,50 EUR par 1 lapu, min 10 EUR 
5. Izziņas   
5.1. Izziņa par Konta esamību, Konta atlikumu  5 EUR 
5.2. Cita satura izziņas pēc Klienta pieprasījuma  10 EUR 
5.3. Informācijas sniegšana pēc audita pieprasījuma  25 EUR 
5.4. Izziņas notariālā apstiprināšana** 50 EUR + faktiskās izmaksas 
5.5. Papildu komisija par steidzamu Izziņu 2 stundu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Bankā (Bankas darba laikā)  30 EUR 
6. Konta slēgšana  5 EUR 
7. Naudas glabāšana slēdzamajā Kontā (mēnesī)***  
7.1. Līdz 3 mēnešiem (ieskaitot)  50 EUR 
7.2. Sākot ar 4. mēnesi līdz 12 mēnešiem (ieskaitot)  100 EUR 
7.3. Sākot ar 13. mēnesi  500 EUR 
8. Dokumentu nosūtīšana pa pastu**   
8.1. Latvijā 5 EUR + faktiskās izmaksas 
8.2. Ārpus Latvijas 10 EUR + faktiskās izmaksas 
9. Informatīvais SMS  
9.1. Pieslēgšana Bez maksas
9.2. Par darījumiem Norēķinu kontos (par katru SMS)  0,10 EUR 
9.3. Par darījumiem Maksājumu kartes kontos (par katru SMS)   Bez maksas 
10. Arhīva dokumentu kopiju izsniegšana ( par 1 ( vienu) dokumentu)
10.1. No atvērta Konta 10 EUR
10.2. No slēgta Konta **** 20 EUR
11. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde saskaņā ar normatīvajiem aktiem*****
11.1. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu pieņemšana izpildei 5 EUR 
11.2. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu izpilde (par katru maksājumu) 5 EUR + maksa saskaņā ar tarifiem "Maksājumi" 
12. Dokumentu kopēšana pēc Klienta pieprasījuma par vienu lapu** 0,50 EUR 
13. Klienta sniegtās informācijas aktualizēšana, ja aktualizāciju veic Banka   10 EUR 
14. Citi Bankas pakalpojumi Informācija pieejama pēc pieprasījuma

*Ja Banka atsaka Konta atvēršanu, komisija netiek atgriezta.
**Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”.
***Saskaņā ar Vispārējo darījumu noteikumu 10.7.2. punktu.
**** Pēc Klienta identifikācijas.
***** VID un Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumi un izdoto rīkojumu atsaukumi, tiesu un citu tiesībaizsargājošo iestāžu spriedumi, lēmumi, nolēmumi un rīkojumi.

jaunumi