Latvijas pasta banka

MasterCard Gold

Spēkā no: 15.08.2016

1. Maksājumu kartes apkalpošana
1.1. Gada maksa par Maksājumu kartes lietošanu 100 EUR
1.2. Gada maksa par Papildkartes lietošanu 60 EUR
1.3. Maksājumu kartes vai Papildkartes aizvietošana 7 EUR
1.4. Steidzama Maksājumu kartes izgatavošana 8 stundu laikā (Bankas darba laikā) 15 EUR
2. Jaunas, atjaunotas un aizvietotas Maksājumu kartes derīguma termiņš 2 gadi
3. Komisijas maksa par pirkumu Bez maksas
4. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu
4.1. Citadeles bankas bankomātos Pirmās divas reizes mēnesī - bez maksas
0.70 EUR
4.2. Citu banku bankomātos 2 EUR + 1,50%
5. Komisijas maksa par iepazīšanos ar konta bilanci

5.1. Citadeles bankas bankomātos 0.20 EUR
5.2. Citu banku bankomātos 0.70 EUR
6. Kredītlimits
6.1. Kredītlimita apjoms atkarībā no bankā ieguldītā Termiņnoguldījuma 
No 15 001 līdz 45 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā 80%
Virs 45 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā 90%
6.2. Kredītlimita apjoms atkarībā no klienta netto algas, kas tiek pārskaitīta uz Maksājumu kartes kontu AS Latvijas pasta bankā*
No 701 līdz 2 000 EUR 200%
Virs 2 000 EUR 300%
7. Komisijas maksa par Kredītlimita izmantošanu
7.1. Procentu likme gadā no izmantotās Kredītlimita summas 22%
7.2. Procentu likme gadā par Kredītlimita summas pārsniegšanu 48%
7.3. Minimālā summa Maksājumu kartes konta ikmēneša papildināšanai no izmantotā Kredītlimita 5%
7.4. Termiņš, līdz kuram jāpapildina Maksājumu kartes konts, Kredītlimita izmantošanas gadījumā Kalendāra mēneša pēdēja darba diena
8. Citi pakalpojumi
8.1. Komisijas maksa par pretenzijas izskatīšanu Bez maksas**
8.2. Komisijas maksa par Maksājumu kartes darījuma apliecinošo dokumentu pieprasīšanu 15 EUR

8.3. Ceļojumu apdrošināšana (gada maksa par karti)

Bez maksas
9. Maksājumu kartes standarta limiti
9.1. Skaidras naudas izņemšanai diennakts (24h) laikā 7 500 EUR vai ekvivalents citā valūtā
9.2. Skaidras naudas izņemšanai mēnesī 45 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā
9.3. Pirkumiem diennakts (24h) laikā 7 500 EUR vai ekvivalents citā valūtā
9.4. Pirkumiem mēnesī 45 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā
10. Pārskaitījumi no Maksājumu kartes konta
Saskaņā ar tarifiem "Maksājumi bankā / Elektroniskie maksājumi"

*Tikai Latvijas republikas rezidentiem 

 **Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams pieprasīt no attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām darījumu apliecinošus dokumentus un tiek konstatēts, ka pretenzija ir nepamatota, tiek piemērota Bankas komisija 15.00 EUR apmērā par katru izskatīto darījumu.

11. Komisijas maksa, ja darījums Maksājumu kartes kontā ir USD, RUB, GBP vai CHF valūtās
USD RUB GBP CHF
11.1. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu:

11.1.1. Citadeles bankas bankomātos
Pirmās divas reizes mēnesi bez maksas
1 30 0.7 1
11.1.2. Citu banku bankomātos 3.00 + 1,5% 100.00 +1,5% 2.00 + 1,5% 3.00 + 1,5%
11.2. Komisijas maksa par iepazīšanos ar Maksājumu kartes konta bilanci:
11.2.1. Citadeles bankas bankomātos 0.3 10 0.2 0.3
11.2.2. Citu banku bankomātos 1 30 0.7 1

jaunumi