Latvijas pasta banka

MasterCard Platinum

Spēkā no: 15.08.2016

1. Maksājumu kartes apkalpošana
1.1. Gada maksa par Maksājumu kartes lietošanu 200 EUR
1.2. Gada maksa par Papildkartes lietošanu 120 EUR
1.3. Maksājumu kartes vai Papildkartes aizvietošana 7 EUR
1.4. Steidzama Maksājumu kartes izgatavošana 8 stundu laikā (Bankas darba laikā) 15 EUR
2. Jaunas, atjaunotas un aizvietotas Maksājumu kartes derīguma termiņš 2 gadi
3. Komisijas maksa par pirkumu Bez maksas
4. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu
4.1. Citadeles bankas bankomātos
Pirmās divas reizes mēnesī - bez maksas
0.70 EUR
4.2. Citu banku bankomātos 2 EUR + 1,50%
5. Komisijas maksa par iepazīšanos ar konta bilanci

5.1. Citadeles bankas bankomātos 0.20 EUR
5.2. Citu banku bankomātos 0.70 EUR
6. Kredītlimits
6.1. Kredītlimita apjoms atkarībā no bankā ieguldītā Termiņnoguldījuma
Virs 45 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā 90%
6.2. Kredītlimita apjoms atkarībā no klienta netto algas, kas tiek pārskaitīta uz Maksājumu kartes kontu AS Latvijas pasta bankā*
Virs 2 000 EUR 300%
7. Komisijas maksa par Kredītlimita izmantošanu
7.1. Procentu likme gadā no izmantotās Kredītlimita summas 20%
7.2. Procentu likme gadā par Kredītlimita summas pārsniegšanu 48%
7.3. Minimālā summa Maksājumu kartes konta ikmēneša papildināšanai no izmantotā Kredītlimita 5%
7.4. Termiņš, līdz kuram jāpapildina Maksājumu kartes konts, Kredītlimita izmantošanas gadījumā Kalendārā mēneša pēdējā darba diena
8. Citi pakalpojumi
8.1. Komisijas maksa par pretenzijas izskatīšanu Bez maksas**
8.2. Komisijas maksa par Maksājumu kartes darījuma apliecinošo dokumentu pieprasīšanu 15 EUR

8.3. Ceļojumu apdrošināšana (gada maksa par karti) 

Bez maksas
9. Maksājumu kartes standarta limiti
9.1. Skaidras naudas izņemšanai, diennakts (24h) laikā 15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā
9.2. Skaidras naudas izņemšanai mēnesī 65 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā
9.3. Pirkumiem, diennakts (24h) laikā
15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā
9.4. Pirkumiem, mēnesī 65 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā
10. Pārskaitījumi no Maksājuma kartes konta  Saskaņā ar tarifiem “Maksājumi bankā / Elektroniskie maksājumi”

*Tikai Latvijas Republikas rezidentiem 

**Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams pieprasīt no attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām darījumu apliecinošus dokumentus un tiek konstatēts, ka pretenzija ir nepamatota, tiek piemērota Bankas komisija 15.00 EUR apmērā par katru izskatīto darījumu.

11. Komisijas maksa, ja darījums Maksājumu kartes kontā ir USD, RUB, GBP vai CHF valūtās
USD RUB GBP CHF
11.1. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu:

11.1.1. Citadeles bankas bankomātos Pirmās divas reizes mēnesi bez maksas
1 30 0.7 1
11.1.2. Citu banku bankomātos 3.00 + 1,5% 100.00 + 1,5% 2.00 + 1,5% 3.00 + 1,5%
11.2. Komisijas maksa par iepazīšanos ar Maksājumu kartes konta bilanci:
11.2.1. Citadeles bankas bankomātos 0.3 10 0.2 0.3
11.2.2. Citu banku bankomātos 1 30 0.7 1

jaunumi