Latvijas pasta banka

MasterCard Standard

Spēkā no: 15.08.2016

1. Maksājumu kartes apkalpošana
1.1. Gada maksa par Maksājumu kartes lietošanu 20 EUR
1.2. Gada maksa par Papildkartes lietošanu 7 EUR
1.3. Maksājumu kartes vai Papildkartes aizvietošana 7 EUR
1.4. Steidzama Maksājumu kartes izgatavošana 8 stundu laikā (Bankas darba laikā) 15 EUR
2. Jaunas, atjaunotas un aizvietotas Maksājumu kartes derīguma termiņš 2 gadi
3. Komisijas maksa par pirkumu Bez maksas
4. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu
4.1. Citadeles bankas bankomātos Pirmās divas reizes mēnesī - bez maksas
0.70 EUR
4.2. Citu banku bankomātos 2 EUR + 1,50%
5. Komisijas maksa par iepazīšanos ar konta bilanci

5.1. Citadeles bankas bankomātos 0.20 EUR
5.2. Citu banku bankomātos 0.70 EUR
6. Kredītlimits
6.1. Kredītlimita apjoms atkarībā no bankā ieguldītā Termiņnoguldījuma
No 1 500 līdz 15 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā 70%
No 15 001 līdz 45 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā 80%
Virs 45 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā 90%
6.2. Kredītlimita apjoms atkarībā no klienta netto algas, kas tiek pārskaitīta uz Maksājumu kartes kontu AS Latvijas pasta bankā*

Līdz 700 EUR
100%
No 701 līdz 2 000 EUR 200%
Virs 2 000 EUR
300%
7. Komisijas maksa par Kredītlimita izmantošanu
7.1. Procentu likme gadā no izmantotās Kredītlimita summas 24%
7.2. Procentu likme gadā par Kredītlimita summas pārsniegšanu 48%
7.3. Minimālā summa Maksājumu kartes konta ikmēneša papildināšanai no izmantotā Kredītlimita 5%
7.4. Termiņš, līdz kuram jāpapildina Maksājumu kartes konts, Kredītlimita izmantošanas gadījumā Kalendārā mēneša pēdējā darba diena
8. Citi pakalpojumi
8.1. Komisijas maksa par pretenzijas izskatīšanu Bez maksas**
8.2. Komisijas maksa par Maksājumu kartes darījuma apliecinošo dokumentu pieprasīšanu 15 EUR
9. Maksājumu kartes standarta limiti
9.1. Skaidras naudas izņemšanai, diennakts (24h) laikā 1500 EUR vai ekvivalents citā valūtā
9.2. Skaidras naudas izņemšanai mēnesī 7500 EUR vai ekvivalents citā valūtā
9.3. Pirkumiem diennakts (24h) laikā 1500 EUR vai ekvivalents citā valūtā
9.4. Pirkumiem mēnesī 7500 EUR vai ekvivalents citā valūtā
10. Pārskaitījumi no Maksājumu kartes konta
Saskaņā ar tarifiem "Maksājumi bankā / Elektroniskie maksājumi"

* Tikai Latvijas Republikas rezidentiem 
** Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams pieprasīt no attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām darījumu apliecinošus dokumentus un tiek konstatēts, ka pretenzija ir nepamatota, tiek piemērota Bankas komisija 15.00 EUR apmērā par katru izskatīto darījumu.

11. Komisijas maksa, ja darījums Maksājumu kartes kontā ir USD, RUB, GBP vai CHF valūtās
USD
RUB
GBP
CHF
11.1. Komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu:
11.1.1. Citadeles bankas bankomātos
Pirmās divas reizes mēnesī bez maksas
1 30 0.7 1
11.1.2. Citu banku bankomātos
3.00 + 1,5%
100. 00 + 1,5%
2.00 + 1,5%
3.00 + 1.5%
11.2. Komisijas maksa par iepazīšanos ar Maksājumu kartes konta bilanci:
11.2.1. Citadeles bankas bankomātos
0.3
10
0.2
0.3
11.2.2. Citu banku bankomātos
1
30
0.7
1

jaunumi