Latvijas pasta banka

Virtuālā karte

Spēkā no: 18.04.2016

1. Maksājumu kartes apkalpošana
1.1. Gada maksa par Maksājumu kartes vai Papildkartes lietošanu 7 EUR
1.2. Maksājumu kartes vai Papildkartes aizvietošana 7 EUR
2. Jaunas, atjaunotas un aizvietotas Maksājumu kartes derīguma termiņš 1 gads
3. Komisijas maksa par pirkumu Bez maksas
4. Citi pakalpojumi
4.1. Komisijas maksa par pretenzijas izskatīšanu Bez maksas*
4.2. Komisijas maksa par Maksājumu kartes darījuma apliecinošo dokumentu pieprasīšanu   15 EUR
5. Maksājumu kartes standarta limiti
5.1. Pirkumiem, diennakts (24h) laikā
Ekvivalents 3000 EUR
5.2. Pirkumiem, mēnesī Ekvivalents 30000 EUR

*Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams pieprasīt no attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām darījumu apliecinošus dokumentus un tiek konstatēts, ka pretenzija ir nepamatota, tiek piemērota Bankas komisija 15.00 EUR apmērā par katru izskatīto darījumu.

jaunumi