AS LPB Bank

Ārvalstu

Spēkā no: 01.12.2017

35х240х360 62х240х360 87х240х360 160х240х360 285х240х360
1 mēnesis 20 EUR 30 EUR 40 EUR 60 EUR 70 EUR
6 mēneši

80 EUR

110 EUR 130 EUR 170 EUR 220 EUR
12 mēneši*   80 EUR 110 EUR 130EUR 270 EUR 390 EUR

*Akcijas piedāvājums "Lieto seifu veselu gadu tikai par pusgada cenu!" seifu izmēriem: 35X240X360; 62X240X360 un 87X240X360, spēkā līdz 04.04.2018.

Seifa atslēgu uzglabāšana Bankā**: 
- 1 atslēga - 10 EUR mēnesī; 
- 2 atslēgas - 20 EUR mēnesī. 

**Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”

Soda nauda: 

- ja nozaudēta viena vai abas atslēgas - 80 EUR; 

- par laikus neatbrīvotu Seifu par katru nokavēto dienu - 10% no mēneša tarifa; 

- Seifa piespiedu atvēršana - 100 EUR; 

- Seifa satura uzglabāšana Bankas drošā glabātuvē - nomas maksa divkāršā apmērā.

jaunumi