AS LPB Bank

Iekšzemes

Spēkā no: 22.08.2016

35х240х360 62х240х360 87х240х360 160х240х360 285х240х360
1 mēnesis 20 EUR 30 EUR 40 EUR 60 EUR 70 EUR
6 mēneši

60 EUR

90 EUR 120 EUR 170 EUR 220 EUR
12 mēneši   130 EUR 160 EUR 200 EUR 270 EUR 390 EUR

*Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”

Seifa atslēgu uzglabāšana bankā*: 

1 atslēga 10 EUR mēnesī; 

2 atslēgas 20 EUR mēnesī. 


*Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”

Soda nauda: 

- Ja nozaudēta viena atslēga 50 EUR; 

- Ja nozaudētas abas atslēgas 100 EUR; 

- Par laikus neatbrīvotu Seifu par katru nokavēto dienu - 10% no mēneša tarifa; 

- Seifa piespiedu atvēršana - 100 EUR; 

- Seifa satura uzglabāšana Bankas drošā glabātuvē - Nomas maksa divkāršā apmērā.

jaunumi