AS LPB Bank

Tarifu veidi

Spēkā no: 01.12.2017

Informācija publicēta ar mērķi noteikt Klienta statusam atbilstošu tarifu. Banka ir noteikusi trīs tarifu veidus - Iekšzemes, EEZ un Ārvalstu tarifi, kas tiks piemēroti sekojoši:

Iekšzemes tarifi ir piemērojami:

1) Fiziskām personām - Latvijas Republikas pilsoņiem vai nepilsoņiem,  bezvalstniekiem, personām, kurām ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss Latvijas Republikā, uzrādot derīgu vienu no „Personu apliecinošu dokumentu likumā” paredzētajiem personu apliecinošu dokumentu veidiem.

2) Fiziskām personām - trešās valsts pilsoņiem, kuriem Latvijas Republikā ir izsniegta trešās valsts personas apliecība (uzturēšanās atļauja), uzrādot derīgu uzturēšanās atļauju*.

3) Fiziskām personām - EEZ valstu pilsoņiem, kuriem Latvijas Republikā ir izsniegta citas ES dalībvalsts vai EEZ valsts vai Šveices konfederācijas pilsoņa personas apliecība (turpmāk - EEZ personas apliecība), uzrādot derīgu personas apliecību*.

4) Juridiskām personām, kā arī personālsabiedrībām un tās analogiem, ārvalstu sabiedrībām, kas ir reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, kā arī Latvijas valsts diplomātiskajām, konsulārajām un citām pārstāvniecībām ārvalstīs.

*Tarifu piemērošanas termiņš ir vienāds ar uzturēšanās atļaujas vai EEZ personas apliecības derīguma termiņu. Pēc minētā dokumenta derīguma termiņa beigām Klientam tiek piemērots tā statusam atbilstošs  tarifu veids.

EEZ tarifi ir piemērojami:

1) Fiziskām personām - EEZ valstu rezidentiem, uzrādot attiecīgās EEZ valsts pilsoņa pasi vai pilsoņa personas apliecību.

2) Juridiskām personām, kas ir reģistrētas un darbojas kādā no EEZ valstīm.

Ārvalstu tarifi ir piemērojami:

1) Fiziskām un juridiskām personām, kurām neatbilst neviens cits tarifu veids.

Tarifu informācijas dokuments

jaunumi