Latvijas pasta banka

Termiņnoguldījumi

Spēkā no: 01.08.2017

likmes termiņnoguldījumiem ar procentu izmaksu termiņa beigās

VALŪTA

Minimālā Termiņnoguldījuma summa

3M

6M

9M

1G

2G

3G

EUR 5000 0,10% 0,40% 0,60% 1,00% 1,30% 1,40%
USD 5000 0,30% 0,50% 0,70% 1,20% 1,40% 1,60%

likmes termiņnoguldījumiem ar Ikmēneša procentu izmaksu

VALŪTA

Minimālā Termiņnoguldījuma summa

3M

6M

9M

1G

2G

3G

EUR

5000

0,05%

0,30%

0,50%

0,85%

1,15%

1,25%

USD

5000

0,25%

0,40%

0,60%

1,05%

1,25%

1,45%


Minimālā TERMIŅNOGULDĪJUMA darījumu summa naudas tirgus darījumiem

Viena darījuma minimālā summa, darījumiem saskaņā ar Līgumu par depozītu darījumiem, nedrīkst būt mazāka par 150 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa.

*Piedāvājums ir indikatīvs, Banka patur tiesības koriģēt procentu likmes termiņnoguldījuma darījuma slēgšanas brīdī.

jaunumi