AS LPB Bank

Faktorings

Banka no 23.02.2019. slēdz faktoringa darījumus tikai ar regresa tiesībām. 

Faktoring būs labākais problēmas risinājums, ja kompānija realizē preci ar atlikto maksājumu, kā iemesla dēļ kompānijas līdzekļi tiek iesaldēti, proti izsmelti uz laiku, līdz pircējs apmaksā rēķinus.

Lai veiksmīgi pārdotu savas preces konkurences apstākļos, aizvien lielāka nozīme ir pircējam piedāvātajam servisam, t.sk., pārdošanas nosacījumiem. Bieži vien pircējs pie līdzīgiem nosacījumiem izvēlas tieši to piegādātāju, kas var piedāvāt savu preci uz pēcapmaksas noteikumiem. 

Faktorings nozīmē, ka piegādātājs saņem naudu par pārdoto preci uzreiz, bet LPB Bank to atmaksā pircējs. 

Izmantojot faktoringu, piegādātājs var palielināt pārdošanas apjomus un ātrumu, un īpaši tas ir pieprasīts vairumtirgotāju un ražotāju vidū, kas realizē savu produkciju gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

Faktoringa nosacījumi:

 • valūta: EUR;
 • summa: no 20 000;
 • faktoringa summa: līdz 90% no rēķina summas;
 • termiņš: līdz 18 mēnešiem;
 • rēķina apmaksas termiņš: līdz 120 dienām;
 • procentu likme: atkarīga no katra konkrētā kredīta riska. 

Nodrošinājums:

 
 • prasījuma tiesības *.

Saņemšanas nosacījumi:

 • kompānijas aktīvas saimnieciskās darbības termiņš ir vismaz 1 gads;
 • kompānijas pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir vismaz 10%;
 • kompānijai jāstrādā ar peļņu (ja pēdējā atskaites periodā parādās zaudējumi, bet iepriekš tas strādājis ar peļņu, tad pēdējā perioda bruto realizācijas rentabilitātei jābūt pozitīvai);
 • uzņēmuma kopējai likviditātei jābūt vienādai vai lielākai par 1.

Saņemšanas kārtība:

 • jāatver norēķinu konts LPB Bank;
 • jāiesniedz pieteikums faktoringa saņemšanai un citi nepieciešamie dokumenti.

* - Banka patur tiesības pieprasīt papildus nodrošinājumu.


Papildus informāciju ir iespējams saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz e-pastu vai zvanot (+371) 6 715 1 802 

jaunumi