AS LPB Bank

Faktorings

Spēkā no: 01.12.2017

Pieteikuma izskatīšana:  
Iekšzemes tarifs: 200 EUR + PVN
EEZ tarifs: 250 EUR + PVN
Ārvalstu tarifs: 250 EUR + PVN
Līguma noformēšana un izsniegšana 0.8% - 2% (min. 200 EUR) + PVN
Par katra pircēja limita izskatīšanu  50 EUR + PVN
Maksa par rēķinu apstrādi 0,5% - 1,5% no rēķina summas, (min. 2 EUR) + PVN
Maksa par neizmantotu limitu 0,5% - 1,5% gadā (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
Komisija par izmaiņu veikšanu kredīta līgumā:
Termiņa pagarināšana, summas palielināšana 0,6% no summas, uz kuru attiecās izmaiņas (min. 200 EUR) + PVN
% likmes, grafika maiņa 0,8% no summas, uz kuru attiecās izmaiņas (min. 200 EUR) + PVN
Citas izmaiņas 0,4% no summas, uz kuru attiecās izmaiņas (min. 200 EUR) + PVN
Izmaiņas pircēju sarakstā 75 EUR + PVN
Dokumentu izskatīšana un noformēšana gadījumā, ja notiek pirmstermiņa vai daļēja saistību dzēšana, izmantojot citas bankas kredīta resursus 1% no pirmstermiņa dzēstās summas (min. 750 EUR) + PVN
Bankas kurjera pakalpojumi:
Maksa par bankas kurjera pakalpojumiem hipotēkas nostiprināšanai, ķīlas reģistrēšanai, īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, dokumentu iesniegšanai notariālām darbībām u.c. 50 EUR
Rakstisko izziņu sagatavošana (par 1 izziņu):
Izziņas sagatavošana 25 EUR + PVN
Izziņas svešvalodā sagatavošana 35 EUR + PVN
Izziņas steidzamā kārtībā (3h laikā) sagatavošana 40 EUR + PVN
Izziņas svešvalodā steidzamā kārtībā (3h laikā) sagatavošana 50 EUR + PVN
Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās, (min. 10 EUR) + PVN
Nestandarta grāmatvedības izziņu izsniegšana 50 EUR + PVN
Dokumentu kopiju izsniegšana no arhīva 1,5 EUR + PVN par 1lpp
Pilnvara izbraukšanai ārpus valsts 25 EUR + PVN
Apdrošināšanas polise:
Apdrošināšanas polises pasūtīšana un pirmreizēja apmaksa 50 EUR
Apdrošināšanas prēmijas apmaksa Klienta vietā 20 EUR

jaunumi