Latvijas pasta banka

Faktorings

Spēkā no: 22.12.2014

Pakalpojums Darījumiem EUR valūtā Darījumiem USD valūtā
Pieteikuma izskatīšana 180 EUR + PVN 250 USD + PVN
Komisija par katra pircēja limita izskatīšanu 50 EUR + PVN 70 USD + PVN
Faktoringa līguma atlīdzība (vienreizēja) 1 - 1,5% (min. 360 EUR) + PVN 1 - 1,5% (min. 460 USD) + PVN
Maksa par neizmantotu limitu 0.5 - 1.5% gadā (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
KOMISIJAS MAKSA PAR RĒĶINU APSTRĀDI
ar regresu 0,2 - 1% no rēķina summas (min. 2 EUR) + PVN 0,2 - 1% no rēķina summas (min. 2,50 USD) + PVN
bez regresa 0,5 - 1,5% no rēķina summas (min. 2 EUR) + PVN 0,5 - 1,5% no rēķina summas (min. 2,50  USD) + PVN
Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās, (min. 75 EUR) + PVN pēc vienošanās, (min. 100 USD) + PVN
Nestandarta grāmatvedības izziņu izsniegšana 36 EUR + PVN 50 USD + PVN
Dokumentu kopiju izsniegšana no arhīva 7 EUR + PVN 10 USD + PVN
KOMISIJAS MAKSA PAR IZMAIŅU VEIKŠANU FAKTORINGA LĪGUMĀ
Līguma limita palielināšana 1% no palielinātā faktoringa limita (min. 220 EUR) + PVN 1% no palielinātā faktoringa limita (min. 280 USD) + PVN
Procentu likmes grozīšana, līguma valūtas maiņa
0,8 - 1,5% (min. 290 EUR) + PVN
0,8 - 1,5% (min. 370 USD) + PVN
Līguma termiņa pagarināšana (+ komisija par katra pircēja limita izskatīšanu) 0,8 - 1,5% (min. 290 EUR) + PVN 0,8 - 1,5% (min. 370 USD) + PVN
Citas izmaiņas faktoringa līgumā 70 EUR + PVN 100 USD + PVN
Jaunu pircēju pievienošana (+ komisija par katra pircēja limita izskatīšanu) 50 EUR + PVN 70 USD + PVN
Dokumentu izskatīšana un noformēšana gadījumā, ja notiek pirmstermiņa vai daļēja saistību dzēšana, izmantojot citas bankas kredīta resursus 1% no pirmstermiņa dzēstās summas (min. 290 EUR) + PVN 1% no pirmstermiņa dzēstās summas (min. 370 USD)+ PVN                 

jaunumi