Latvijas pasta banka

Līzings

Spēkā no: 15.12.2014

Pakalpojums  Darījumiem EUR valūtā Darījumiem USD valūtā
Pieteikuma izskatīšana 150 EUR + PVN 200 USD + PVN
Līguma noformēšana un izsniegšana 1.5% no Bankas finansējuma (min. 150 EUR) + PVN 1.5% no Bankas finansējuma (min. 200 USD) + PVN
Maksa par neizmantotu limitu 1% gadā (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 7 EUR + PVN Pēc vienošanās, min. 10 USD + PVN
Nestandarta grāmatvedības izziņu izsniegšana 40 EUR + PVN 55 USD + PVN
Dokumentu kopiju izsniegšana no arhīva 1.50 EUR + PVN par 1 lpp. 2 USD + PVN par 1 lpp.
Pilnvara izbraukšanai ārpus valsts 25 EUR + PVN 35 USD + PVN
KOMISIJA PAR IZMAIŅU VEIKŠANU LĪZINGA LĪGUMĀ
Līguma termiņa pagarināšana, % likmes grozīšana, līguma valūtas maiņa 1.5% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 150 EUR) + PVN 1.5% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 200 USD) + PVN
Citas izmaiņas līzinga līgumā 75 EUR +PVN 100 USD +PVN
Dokumentu izskatīšana un noformēšana gadījumā, ja notiek pirmstermiņa vai daļēja saistību dzēšana, izmantojot citas bankas kredīta resursus 1% no pirmstermiņa dzēstās summas (min. 290 EUR) + PVN 1% no pirmstermiņa dzēstās summas (min. 370 USD)+ PVN

jaunumi