AS LPB Bank

Akreditīvi

Importa akreditīvs

Bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteikto summu, apmaiņā pret atbilstošiem akreditīva dokumentiem, kas apliecina preces nosūtīšanu pircējam.

Importa akreditīvs ir apmaksas veids, kas samazina ar ārvalstu darījumiem saistītos finanšu, savlaicīgas piegādes un kvalitātes riskus.

Importa akreditīvs ir Bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteikto summu, apmaiņā pret atbilstošiem akreditīva dokumentiem, kas apliecina preces nosūtīšanu pircējam (Bankas klients ir pircējs, importētājs).

Ņemot vērā to, ka importa akreditīvs ir kredītinstruments, Banka izvērtē klientu, pēc kura rīkojuma tiek izdots akreditīvs. Par nodrošinājumu kalpo naudas segumus. Ja klients nevar nodrošināt naudas segumu, tad viņš var lūgt piešķirt kredītlīniju un piedāvāt ķīlā nekustamo vai kustamo īpašumu.

Importa akreditīva nosacījumi:

 • summa: bez ierobežojumiem, ja Bankas garantija nodrošināta ar naudas segumu, ja nav - līdz EUR 2 000 000;
 • valūta: EUR;
 • termiņš: līdz 12 mēnešiem.

Nodrošinājums:

 • naudas līdzekļi/termiņnoguldījums Bankā;
 • nekustamā īpašuma ķīla līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības;
 • uzņēmuma aktīvu komercķīla līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības;
 • cits Bankai pieņemams nodrošinājuma veids.

Saņemšanas nosacījumi:

 • uzņēmuma aktīvas saimnieciskās darbības termiņš ir vismaz 6 mēneši;
 • pozitīvs uzņēmuma pašu kapitāls;
 • uzņēmumam jāstrādā ar bruto peļņu,
 • uzņēmuma kopējai likviditātei jābūt vienādai vai lielākai par 1.

Saņemšanas kārtība:

 • jāatver norēķinu konts LPB Bank;
 • jāiesniedz pieteikums akreditīva atvēršanai un citi nepieciešamie dokumenti;


Eksporta akreditīvs

Bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteikto summu, apmaiņā pret atbilstošiem akreditīva dokumentiem, kas apliecina preces nosūtīšanu pircējam.

Eksporta akreditīvs ir apmaksas veids, kas samazina ar ārvalstu darījumiem saistītos finanšu, savlaicīgas samaksas vai pasūtījuma anulēšanas un citus no līguma izrietošus riskus.
Eksporta akreditīvs ir Bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteikto summu, apmaiņā pret atbilstošiem akreditīva dokumentiem, kas apliecina akreditīva preces nosūtīšanu pircējam (Bankas klients ir pārdevējs, eksportētājs).

Pēc eksporta akreditīva izdevējbankas vai arī eksportētāja lūguma var tikt papildus pievienots Latvijas pasta banka apstiprinājums. Tādā gadījumā eksportētājs saņem no Bankas apmaksu pēc dokumentu iesniegšanas atbilstoši akreditīva noteikumiem.

Eksportētājs var lūgt Banku veikt akreditīva diskontēšanu, t.i., apmaksāt dokumentus pirms akreditīvā paredzētā termiņa. Banka finansē tikai tos akreditīvus, kurus izdevušas bankas, kurām Banka ir noteikusi pieļaujamo finansēšanas limitu.

Saņemšanas kārtība:     

 • jāatver norēķinu konts LPB Bank;
 • banka saņem pircēja bankas atvērto akreditīvu un par to paziņo Klientam.


Papildus informāciju ir iespējams saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz e-pastu vai zvanot (+371) 6 777 2 999 

jaunumi