AS LPB Bank

Bankas garantija

Spēkā no: 01.12.2017

Pieteikuma izskatīšana: EUR 100,00
Līguma noformēšana bez maksas
Garantijas izsniegšana (par katru garantiju) EUR 100,00
Izmaiņas grantiju līgumā EUR 100,00
Garantijas lietošana:  
Garantija ar naudas nodrošinājumu 1% gadā no garantijas summas min. EUR 100
Garantija ar cita veida nodrošinājumu 2% - 4% gadā no garantijas summas min. EUR 100
Garantijas atsaukšana EUR 100,00
Maksājumu prasību izpilde 0,2% no maksājuma prasījuma summas min. EUR 100
SWIFT komisija EUR 10,00
Ar dokumentārām operācijām saistītu izziņu izsniegšanu EUR 50,00
Pasta izdevumi Atbilstoši Bankas faktiskiem izdevumiem

jaunumi