Latvijas pasta banka

Eksporta akreditīvs

Bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteikto summu, apmaiņā pret atbilstošiem akreditīva dokumentiem, kas apliecina preces nosūtīšanu pircējam.

Eksporta akreditīvs ir apmaksas veids, kas samazina ar ārvalstu darījumiem saistītos finanšu, savlaicīgas samaksas vai pasūtījuma anulēšanas un citus no līguma izrietošus riskus.

Eksporta akreditīvs ir Bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteikto summu, apmaiņā pret atbilstošiem akreditīva dokumentiem, kas apliecina akreditīva preces nosūtīšanu pircējam (Bankas klients ir pārdevējs, eksportētājs).

Pēc eksporta akreditīva izdevējbankas vai arī eksportētāja lūguma var tikt papildus pievienots Latvijas pasta banka apstiprinājums. Tādā gadījumā eksportētājs saņem no Bankas apmaksu pēc dokumentu iesniegšanas atbilstoši akreditīva noteikumiem.

Eksportētājs var lūgt Banku veikt akreditīva diskontēšanu, t.i., apmaksāt dokumentus pirms akreditīvā paredzētā termiņa. Banka finansē tikai tos akreditīvus, kurus izdevušas bankas, kurām Banka ir noteikusi pieļaujamo finansēšanas limitu.

Saņemšanas kārtība:

  • jāatver norēķinu konts Latvijas pasta bankā;
  • banka saņem pircēja bankas atvērto akreditīvu un par to paziņo Klientam.

Papildus informāciju ir iespējams saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz e-pastu vai zvanot (+371) 6 777 2 999 

jaunumi