Latvijas pasta banka

Eksporta akreditīvs

Spēkā no: 24.07.2013

Pakalpojums
Darījumiem EUR valūtā Darījumiem USD valūtā
Akreditīva paziņošana 75 EUR 100 USD
Akreditīva projekta sagatavošana un saskaņošana Bez maksas
Izmaiņas akreditīva noteikumos 75 EUR 100 USD
Akreditīva atsaukšana 75 EUR 100 USD
Akreditīva dokumentu iepriekšēja pārbaude 75 EUR 100 USD
Akreditīva dokumentu apstrādes komisija (vai dokumentu apmaksa) 0.2% no summas,
(min. 75 EUR)
0.2% no summas,
(min. 100 USD)
Neapmaksātu dokumentu atgriešana 36 EUR 50 USD
Akreditīva pārvešana 0.2% no summas,
(min. 120 EUR)
0.2% no summas,
(min. 155 USD)
Akreditīva summas asignējuma noformēšana 100 EUR 140 USD
Atliktā maksājuma komisija 75 EUR 100 USD
Akreditīva apstiprināšana Pēc vienošanās
Akreditīva dokumentu diskontēšana Pēc vienošanās


Pakalpojums Darījumiem EUR valūtā Darījumiem USD valūtā
SWIFT komisija 7 EUR 10 USD
Pilnvara preču saņemšanai 45 EUR 60 USD
Pasta izdevumi Atbilstoši bankas faktiskiem izdevumiem

* SWIFT, pasta, kurjerpasta, telefona, korespondējošo banku komisijas un citas AS "Latvijas pasta banka" faktiskās izmaksas saistība ar attiecīgu akreditīvu sedz klients

jaunumi