AS LPB Bank

Eksporta akreditīvs

Banka no 27.05.2019. nesniedz jaunu eksporta akreditīvu pakalpojumus. Tarifi spēkā no 01.12.2017. un attiecas uz eksporta akreditīva darījumiem, kas tika uzsākti līdz 27.05.2019.

Spēkā no: 01.12.2017

Iepriekšēja paziņošana par akreditīvu EUR 50,00
Akreditīva paziņošana EUR 100
Akreditīva atvēršana 0,2% no summas min.EUR 100
Akreditīva projekta sagatavošana un saskaņošana EUR 100,00
Akreditīva lietošana ar naudas nodrošinājumu 1% gadā no summas min.EUR 100
Akreditīva lietošana ar cita veida nodrošinājumu pēc vienošanās
Izmaiņas akreditīva noteikumos EUR 100,00
Akreditīva atsaukšana EUR 100,00
Dokumentu apstrāde (dokumentu komisija) 0,2% no summas min. EUR 100
Atliktā maksājuma komisija EUR 100,00
Komisija par kļūdainiem dokumentiem (akreditīva noteikumiem neatbilstošu dokumentu iesniegšana) EUR 100,00
Akreditīva anulēšana EUR 100,00
Akreditīva pārvešana 0,2% no summas min.EUR 100
Dokumentu iepriekšēja pārbaude EUR 100,00
Neapmaksātu dokumentu atgriešana EUR 50,00
Akreditīva apstiprināšana pēc vienošanās
Akreditīva dokumentu diskontēšana pēc vienošanās
Akreditīva summas asignējuma noformēšana EUR 100,00
SWIFT komisija EUR 10,00
Ar dokumentārām operācijām saistītu izziņu izsniegšanu EUR 50,00
Pasta izdevumi Atbilstoši bankas faktiskiem izdevumiem

jaunumi