Latvijas pasta banka

Importa akreditīvs

Bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteikto summu, apmaiņā pret atbilstošiem akreditīva dokumentiem, kas apliecina preces nosūtīšanu pircējam.

Importa akreditīvs ir apmaksas veids, kas samazina ar ārvalstu darījumiem saistītos finanšu, savlaicīgas piegādes un kvalitātes riskus.

Importa akreditīvs ir Bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteikto summu, apmaiņā pret atbilstošiem akreditīva dokumentiem, kas apliecina preces nosūtīšanu pircējam (Bankas klients ir pircējs, importētājs).

Ņemot vērā to, ka importa akreditīvs ir kredītinstruments, Banka izvērtē klientu, pēc kura rīkojuma tiek izdots akreditīvs. Par nodrošinājumu kalpo naudas segumus. Ja klients nevar nodrošināt naudas segumu, tad viņš var lūgt piešķirt kredītlīniju un piedāvāt ķīlā nekustamo vai kustamo īpašumu.

Importa akreditīva nosacījumi:

 • summa: bez ierobežojumiem, ja Bankas garantija nodrošināta ar naudas segumu, ja nav - līdz EUR 2 000 000;
 • valūta: EUR, USD;
 • termiņš: līdz 12 mēnešiem.

Nodrošinājums:

 • naudas līdzekļi/termiņnoguldījums Bankā;
 • nekustamā īpašuma ķīla līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības;
 • uzņēmuma aktīvu komercķīla līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības;
 • cits Bankai pieņemams nodrošinājuma veids.

Saņemšanas nosacījumi:

 • uzņēmuma aktīvas saimnieciskās darbības termiņš ir vismaz 6 mēneši;
 • pozitīvs uzņēmuma pašu kapitāls;
 • uzņēmumam jāstrādā ar bruto peļņu,
 • uzņēmuma kopējai likviditātei jābūt vienādai vai lielākai par 1.

Saņemšanas kārtība:

 • jāatver norēķinu konts Latvijas pasta bankā bankā;
 • jāiesniedz pieteikums akreditīva atvēršanai un citi nepieciešamie dokumenti;

Papildus informāciju ir iespējams saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz e-pastu vai zvanot (+371) 6 777 2 999 

jaunumi