Latvijas pasta banka

Kreditēšana

Spēkā no: 27.01.2014

Pakalpojums  Kredītiem EUR valūtā Kredītiem USD valūtā
Pieteikuma izskatīšana 150 EUR 200 USD
Kredīta līguma noformēšana un izsniegšana 0.8% (min. 150 EUR)* 0.8% (min. 200 USD)*
Maksa par neizmantotu limitu 0.5 - 1.5% gadā (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
Komisija par pieteikuma izskatīšanu kredītam ar ES Struktūrfondu līdzfinansējumu 1 - 2% no kredīta summas*
KOMISIJA PAR IZMAIŅU VEIKŠANU KREDĪTA LĪGUMĀ
Termiņa pagarināšana, summas palielināšana 0.5% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 150 EUR) 0.5% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 200 USD)
Valūtas maiņa, % likmes maiņa 0.8% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 150 EUR) 0.8% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 200 USD)
Citas izmaiņas 0.4% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 150 EUR) 0.4% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 200 USD)
Dokumentu izskatīšana un noformēšana gadījumā, ja notiek pirmstermiņa vai daļēja saistību dzēšana, izmantojot citas bankas kredīta resursus 1% no pirmstermiņa dzēstās summas (min. 715 EUR) 1% no pirmstermiņa dzēstās summas (min. 950 USD)

* - vai pēc pušu vienošanās

jaunumi