Latvijas pasta banka

Kreditēšana

Spēkā no: 27.01.2014

Pakalpojums  Kredītiem EUR valūtā Kredītiem USD valūtā
Pieteikuma izskatīšana 150 EUR 200 USD
Kredīta līguma noformēšana un izsniegšana 0.8% (min. 150 EUR)* 0.8% (min. 200 USD)*
Maksa par neizmantotu limitu 0.5 - 1.5% gadā (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
Komisija par pieteikuma izskatīšanu kredītam ar ES Struktūrfondu līdzfinansējumu 1 - 2% no kredīta summas*
KOMISIJA PAR IZMAIŅU VEIKŠANU KREDĪTA LĪGUMĀ
Termiņa pagarināšana, summas palielināšana 0.5% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 150 EUR) 0.5% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 200 USD)
Valūtas maiņa, % likmes maiņa 0.8% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 150 EUR) 0.8% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 200 USD)
Citas izmaiņas 0.4% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 150 EUR) 0.4% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas (min. 200 USD)
Dokumentu izskatīšana un noformēšana gadījumā, ja notiek pirmstermiņa vai daļēja saistību dzēšana, izmantojot citas bankas kredīta resursus 1% no pirmstermiņa dzēstās summas (min. 715 EUR) 1% no pirmstermiņa dzēstās summas (min. 950 USD)
BANKAS KURJERA PAKALPOJUMI
Maksa par bankas kurjera pakalpojumiem hipotēkas nostiprināšanai, ķīlas reģistrēšanai, īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, dokumentu iesniegšanai notariālām darbībām u.c. 36 EUR 50 USD
RAKSTISKO IZZIŅU SAGATAVOŠANA (PAR 1 IZZIŅU)
Izziņas sagatavošana 25 EUR 34 USD
Izziņas svešvalodā sagatavošana 35 EUR 48 USD
Izziņas steidzamā kārtībā (3h laikā) sagatavošana 40 EUR 55 USD
Izziņas svešvalodā steidzamā kārtībā (3h laikā) sagatavošana 50 EUR 68 USD

* - vai pēc pušu vienošanās

jaunumi