AS LPB Bank

Atsauksmes un ierosinājumi

LPB Bank mērķis ir finanšu pakalpojumu sniegšana laba servisa līmenī. 

Ja Jums ir radušās neskaidrības apkalpošanas procesā, mēs būsim pateicīgi, ja Jūs darītu mums zināmu savu viedokli. Balstoties uz Jūsu ieteikumiem, mēs uzlabosim klientu apkalpošanas kvalitāti.

Atsauksmes, ierosinājumus, jautājumus, iesniegumus un sūdzības Jūs varat sūtīt:

  • pa pastu: LPB Bank, Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011
  • pa e-pastu: info@lpb.lv
  • zvanot: (+371) 6 777 2 999.

Banka pieņem pretenzijas, strīdus un sūdzības iesniegtas rakstiskā formā. Ievērojot attiecīgo bankas pakalpojumu sniegšanu regulējošos dokumentus, banka izskata pretenzijas, strīdus un sūdzības saskaņā ar pretenziju, strīdu un sūdzību izskatīšanas kārtību bankā, kas atrunāta LPB Bank Vispārējos darījumu noteikumos, ievērojot noteiktās prasības Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Ja klients ir saņēmis no bankas negatīvu atbildi uz sūdzību par bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumiem un darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem, klients var iesniegt sūdzību izskatīšanai Finanšu nozares asociācijas ombudam. 

LKA ombuda reglaments

LKA ombuda nolikums

jaunumi