Latvijas pasta banka

Karjera

Latvijas pasta banka ir strauji augoša banka. Mūsu uzdevums - nodrošināt savus klientus un partnerus ar uzticamiem, kvalitatīviem un ātriem pakalpojumiem. Katrs Bankas darbinieks strādā, lai sasniegtu šo mērķi - mēs novērtējam profesionalitāti un augstu atbildības sajūtu.

Kā jebkura strauji augoša organizācija, mēs vēlamies piesaistīt jaunus un spējīgus darbiniekus.

Mēs piedāvājam interesantu un atbildīgu darbu profesionālā kolēģu komandā, konkurētspējīgu atalgojumu, kā arī iespējas profesionālai izaugsmei.

Pieteikties vakancei var nospiežot pogu “Pieteikties” zem amata apraksta, vai sūtot savu CV un pieteikuma vēstuli, norādot amata nosaukumu, uz e-pastu crefbanyf@yco.yi vai Personāla vadības departamentam, Brīvības ielā 54, Rīgā, LV-1011.

Par rezultātiem informēsim tikai tos kandidātus, kuri tiks aicināti uz intervijām.

Aktuālās vakances

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS/-E

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība banku, ekonomikas vai finanšu jomā;
 • Teicamas komunikācijas un pārdošanas prasmes;
 • Spēja izzināt klientus, vadīt sarunas, argumentēt un atrast atbilstošu risinājumu;
 • Prasme formulēt viedokli un analizēt informāciju;
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta, stresa noturība;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru;
 • Vēlme pilnveidot savas zināšanas un prasmes;
 • Latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas.
 • Bankas pieredze klientu apkalpošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pienākumi:

 • Bankas klientu fizisko un juridisko personu apkalpošanu;
 • Klientu konsultēšanu par Bankas pakalpojumiem;
 • Bankas pakalpojumu pārdošanu;
 • Klientu dokumentu noformēšanu un datu ievadīšanu Bankas programmā.

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Darbu Rīgas centrā;
 • Profesionālās izaugsmes iespējas;
 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Garantētu konkurētspējīgu atalgojumu.
Pieteikties
KLIENTU APKALPOŠANAS DEPARTAMENTA KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTE/-S

Prasības pretendentiem:

 • Vidējā vai nepabeigta augstākā izglītība.
 • Vēlama darba pieredze bankā līdzīgā amatā.
 • Augsta atbildības sajūta.
 • Labas organizatoriskās spējas.
 • Teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • Vēlme pilnveidot savas zināšanas un prasmes.
 • Teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas.

Pienākumi:

 • Klientu konsultēšana par Bankas pakalpojumiem klātienē un pa tālruni.
 • Ienākošo telefona zvanu koordinēšana.
 • Klientu un viesu uzņemšana Bankā.
 • Dokumentu aprites nepārtraukta nodrošināšana.
 • Dokumentu noformēšana nosūtīšanai pa pastu (kurjerpastu).
 • Dokumentu kārtošana un nodošana arhīvā.

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Interesantu un atbildīgu darbu ar profesionālās izaugsmes iespējām.
 • Garantētu konkurētspējīgu atalgojumu.
 • Darba vietu Rīgas centrā.
Pieteikties
Vadītāja asistents/-e Kredītu departamentā

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (var būt pēdējo kursu students).
 • Spēja ātri uztvert jaunu informāciju un operatīvi reaģēt dažādās situācijās.
 • Labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • Precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 • Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu.
 • Pieredze organizatoriskā un administratīvā darbā (tiks uzskatīta par priekšrocību).
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas.
 • Labas iemaņas darbā ar datoru.

Pienākumi:

 • Atbalsts Kredītu departamenta vadītājam darba pienākumu izpildē.
 • Administratīvi tehnisko jautājumu risināšana.
 • Dalība dažādu projektu un pasākumu organizēšanā un koordinēšanā.
 • Analizēt ienākošo informāciju un patstāvīgi gatavot atbildes savas kompetences ietvaros.
 • Gatavot pārskatus un apkopot materiālus.
 • Kontrolēt dokumentu izpildes termiņus un kvalitāti.
 • Organizēt un tehniski nodrošināt informatīvās sanāksmes un lietišķās tikšanās.
 • Rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus, normatīvo aktu projektus un kontrolēt to termiņus.
 • Klientu lietu kārtošana, uzskaite, glabāšana un nodošana arhīvā.
 • Klientu dokumentu skanēšana un saglabāšana.
 • Klientu lietu elektroniska veidošanu.

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Interesantu un atbildīgu darbu strauji augošā komercbankā.
 • Profesionālās izaugsmes iespējas atbilstoši Jūsu sniegumam un iniciatīvai.
 • Sadarbību ar profesionāliem un draudzīgiem kolēģiem.
 • Garantētu konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • Darba vietu Rīgas centrā.
Pieteikties
ZVANU CENTRA SPECIĀLISTS/-E

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība banku, ekonomikas vai finanšu jomā;
 • Bankas pieredze klientu apkalpošanā;
 • Uz klientu orientēta personība;
 • Orientētība uz rezultātu;
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas;
 • Stresa noturība, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Pienākumi:

 • Klientu apkalpošana pa tālruni;
 • Darbs ar datu bāzēm;
 • Izejošo zvanu veikšana.

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Slīdošu darba grafiku;
 • Interesantu un atbildīgu darbu ar profesionālās izaugsmes iespējām;
 • Garantētu konkurētspējīgu atalgojumu;
 • Darba vietu Rīgas centrā.
Pieteikties
Projektu vadības nodaļas speciālists/-e

Prasības pretendentiem:

 • Precizitāte un atbildības sajūta;
 • Ļoti labas latviešu valodas zināšanas;
 • Spēja patstāvīgi izstrādāt dokumentus;
 • Labas komunikācijas spējas;
 • Uz risinājumu orientēta domāšana;
 • Pieredze IT jomā un zināšanas par IT tehnoloģijām tiks uzskatītas par priekšrocību.

Pienākumi:

 • Ienākošo un izejošo dokumentu apstrāde;
 • Bankas iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde IT jomā;
 • Sniegt atbalstu IT projektu realizācijā – projektu dokumentēšana, organizatorisko jautājumu risināšana, sanāksmju protokolēšana.

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Interesantu un atbildīgu darbu ar profesionālās izaugsmes iespējām;
 • Dinamisku darba vidi strauji augošā uzņēmumā;
 • Garantētu konkurētspējīgu atalgojumu;
 • Pilnas vai nepilnas slodzes darbu;
 • Darbu jaunā kolektīvā ar atsaucīgiem kolēģiem;
 • Darba vietu Rīgas centrā.
Pieteikties
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas departamenta speciālists/-e

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība jurisprudencē, banku, ekonomikas vai finanšu jomā;
 • Vēlama darba pieredze līdzīgā amatā;
 • Vēlams CAMS sertifikāts;
 • Izpratne par bankas darbības procesiem;
 • AML (Anti-money laundering)/CTF (Combating terrorism financing), KYC prasību pārzināšana;
 • Pieredze analītiskā darbā, kas saistīta ar informācijas novērtēšanu un apstrādi;
 • Normatīvo aktu, kas regulē kredītiestāžu darbu, pārzināšana;
 • Nodokļu sistēmas pārzināšana;
 • Darba pieredze klientu izpētē, spēja argumentēt savu viedokli un atrast atbilstošu risinājumu;
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta, prasme strādāt komandā;
 • Teicamas komunikācijas prasmes;
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru.

Pienākumi:

 • Pārzināt AML (Anti-money laundering)/CTF (Combating terrorism financing) un Banku darbību regulējošās normatīvo aktu prasības;
 • Konstatēt un apstrādāt neparastus un aizdomīgus darījumus;
 • Veikt potenciālo un esošo Bankas klientu izpēti, tai skaitā padziļināto izpēti, Latvijas normatīvajos aktos paredzētājos gadījumos;
 • Kontrolēt Bankas klientu darījumus un pārvedumus pirms, pēc un operācijas veikšanas laikā;
 • Uzturēt un attīstīt sadarbību ar korespondentbankām (AML/CTF un KYC jomā);
 • Darbinieku konsultēšana AML/CTF un KYC jomā.

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Darbu Rīgas centrā;
 • Profesionālās izaugsmes iespējas atbilstoši Jūsu sniegumam un iniciatīvai;
 • Interesantu un atbildīgu darbu strauji augošā komercbankā;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Sadarbību ar profesionāliem un draudzīgiem kolēģiem.
Pieteikties
Bankas attālināto informāciju sistēmu programmētājs/-a

Prasības pretendentiem:

 • Zināšanas un programēšanas pieredze JavaScript (Node JS), Linux (pamatzināšanas), GIT, SQL (Mariadb/MySQL)
 • Gatavība ilgtermiņā strādāt pie esošo IS attīstības (new features) un atbalsta (bug fix);
 • Web aplikāciju izstrādes un uzturēšanas pieredze tiek uzskatīta par priekšrocību;
 • Uz risinājumu orientēta domāšana;
 • Spēja noteikt prioritātes;
 • Spēja strādāt komandā;
 • Pamatzināšanas WEB dizainā;
 • Pamatzināšanas par REST arhitektūru.

Pienākumi:

 • Esošo Bankas attālināto (WEB) informācijas sistēmu / aplikāciju jauna funkcionalitātes izstrāde, kļūdu labošana un darbības optimizācija, iespējams, citu programmētāju koda pārbaude;
 • Sadarbība ar Bankas attālināto (WEB) informācijas sistēmu administratoriem IS darbības uzlabošanai;
 • Atbalstīt un konsultēt bankas darbiniekus ar Bankas Informācijas sistēmu saistītos jautājumos;
 • Piedālīties citu bankas attālināto (WEB) informācijas sistēmu / aplikāciju izstrādē, atbilstoši kompetencei.

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Interesantu un atbildīgu darbu ar profesionālās izaugsmes iespējām;
 • Darbu komandā, dinamisku darba vidi strauji augošā uzņēmumā;
 • Garantētu konkurētspējīgu atalgojumu;
 • Darba vietu Rīgas centrā.
Pieteikties
Bankas Informāciju sistēmu administrators/-e

Prasības pretendentiem:

 • Administrēšanas pieredze vismaz viens gads:
 • informācijas sistēmas / aplikāciju serveri
 • Linux (vēlams RedHat saime)
 • SQL datubāžu administrēšana
 • SWIFT administrēšanas pieredze tiek uzskatīta par priekšrocību;
 • Spēja analizēt problēmas un rast tām risinājumus;
 • Prasme risināt nestandarta situācijas;
 • Uz risinājumu orientēta domāšana;
 • Spēja noteikt prioritātes un ātri reaģēt uz dažādām situācijām;
 • Labas komunikācijas spējas (ar sistēmu lietotājiem – bankas darbiniekiem);
 • Labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
 • Pamatzināšanas WEB tehnoloģijās un programmēšanā

Pienākumi:

 • Vairāku Bankas informācijas sistēmu uzturēšana un darbības uzraudzība;
 • Identificēt un novērst kļūmes IS darbībā;
 • Atbalstīt un konsultēt bankas darbiniekus ar Bankas Informācijas sistēmu saistītos jautājumos.

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Interesantu un atbildīgu darbu ar profesionālās izaugsmes iespējām;
 • Dinamisku darba vidi strauji augošā uzņēmumā;
 • Garantētu konkurētspējīgu atalgojumu;
 • Darbu jaunā kolektīvā ar atsaucīgiem kolēģiem;
 • Darba vietu Rīgas centrā.
Pieteikties
RISKU ANALĪTIĶIS/-E

Prasības pretendentiem:

 • Veikt dažādiem riskiem noteikto limitu ievērošanas kontroli, sagatavojot attiecīgus pārskatus un pilnveidojot iekšējos normatīvos dokumentus.

Pienākumi:

 • Akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, matemātikā vai vadībā, vēlama vismaz viena gada papildus izglītība vai maģistra grāds.
 • Darba pieredze – vismaz 1 gads līdzīgā amatā.
 • Ļoti labas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski.
 • Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kas regulē kredītiestāžu darbību, pārzināšana.
 • Zināšanas grāmatvedībā un finanšu analīzē.
 • Risku novērtēšanas metožu zināšanas.
 • Prasme formulēt viedokli un analizēt informāciju.
 • Prasmes patstāvīgi plānot vairāku uzdevumu izpildi saspringtos temiņos.
 • Iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām.
 • Stresa noturība, precizitāte un atbildības sajūta.

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Interesantu un atbildīgu darbu ar profesionālās izaugsmes iespējām jaunā un dinamiskā kolektīvā;
 • Garantētu konkurētspējīgu atalgojumu;
 • Darba vietu Rīgas centrā.
Pieteikties
KLIENTU VADĪTĀJU ATTĀLINĀTO KLIENTU APKALPOŠANAS DEPARTAMENTĀ

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība banku, ekonomikas vai finanšu jomā;
 • Bankas pieredze klientu apkalpošanā vismaz 2 gadi;
 • Izpratne par bankas darbības procesiem;
 • Teicamas latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas;
 • Spēja izzināt klientus, vadīt sarunas, argumentēt un atrast atbilstošu risinājumu;
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta;
 • Teicamas komunikācijas un pārdošanas prasmes;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru.

Pienākumi:

 • Attālināto klientu apkalpošana;
 • Klientu konsultēšana un bankas pakalpojumu pārdošana;
 • Klientu maksājumu, iesniegumu un līgumu noformēšana un apstrāde.

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Interesantu un atbildīgu darbu ar profesionālās izaugsmes iespējām;
 • Garantētu konkurētspējīgu atalgojumu;
 • Darba vietu Rīgas centrā.
Pieteikties

Ja Jūs nevarat atrast piemērotu vakanci, Jūs varat aizpildīt anketu, norādot vēlamo amatu. Mēs ar Jums sazināsimies tiklīdz būs pieejama kāda no vakancēm.

Aizpildīt anketu

jaunumi