AS LPB Bank

Vadība

PADOME

BIOMINS KAJEMS
Padomes priekšsēdētājs

MIHAILS UĻMANS
Padomes priekšsēdētāja vietnieks

ALEKSANDR PLOTKIN
Padomes loceklis

VALDE

BORISS ULMANS
Valdes priekšsēdētājs

ARNIS KALVERŠS
Valdes loceklis, risku direktors

JURIJS SVIRČENKOVS 
Valdes loceklis

jaunumi