AS LPB Bank

EEZ

Spēkā no: 14.12.2018

1. Pakalpojuma reģistrācija Bez maksas
2. Pirmā Identifikācijas un autorizācijas līdzekļu komplekta izsniegšana (Mobilā tālruņa numura piereģistrēšana Vienreizējā drošības koda saņemšanai* un Kodu kalkulators (DigiPass)**) Bez maksas
3. Identifikācijas un autorizācijas līdzekļi:  
3.1. Katra nākamā Mobilā tālruņa numura piereģistrēšana Vienreizējā drošības koda saņemšanai* 5 EUR
3.2. Kodu kalkulators (DigiPass) ** 50 EUR
4. Limiti Fiziskām personām***  
4.1. Dienas limits, izmantojot  Vienreizējo drošības kodu (pēc tā pārsniegšanas, jāizmanto kodu kalkulators (DigiPass)) 4500 EUR
4.2. Mēneša limits, izmantojot  Vienreizējo drošības kodu (pēc tā pārsniegšanas, jāizmanto kodu kalkulators (DigiPass)) 4500 EUR 
5. Limiti Juridiskām personām***  
5.1. Dienas limits, izmantojot Vienreizējo drošības kodu (pēc tā pārsniegšanas, jāizmanto kodu kalkulators (DigiPass)) 4500 EUR
 Mēneša limits, izmantojot Vienreizējo drošības kodu (pēc tā pārsniegšanas, jāizmanto kodu kalkulators (DigiPass)) 15000 EUR 

* Komisiju, par īsziņas ar Vienreizējo drošības kodu nosūtīšanu Klientam, Banka neietur. Klientam, atrodoties ārzemēs, mobilo sakaru operators par nosūtīto īsziņu var piemērot viesabonēšanas cenrādi. 
**Kodu kalkulatora (DigiPass) garantijas laiks - 2 gadi no saņemšanas brīža. 
***Limits - maksimāli pieļaujamā summa, kuras ietvaros Klients var debetēt Kontu. 

jaunumi