AS LPB Bank

Kāda ir aizsardzība?

Ieguldītāju interešu aizsardzība

Klientu interešu aizsardzība notiek saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu,  Finanšu instrumentu tirgus direktīvu 2014/65/EU (MiFID II) un Finanšu instrumentu tirgus regulu Nr. 600/2014 (MiFIR). Piedāvājam iepazīties ar svarīgiem Bankas normatīvajiem dokumentiem sadaļā “Dokumenti”. 

Kopš 2002. gada 1. janvāra Latvijā ir spēkā Ieguldītāju aizsardzības likums, kurš ieguldītājiem garantē izmaksāt atlīdzību 90% apmērā no neatgriezeniski zudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro gadījumā, ja licencēta ieguldījumu sabiedrība nespēj pildīt savas saistības pret investoru. Atbilstoši šim likumam, katrs investors ir tiesīgs saņemt noteiktu kompensāciju no neatgriezeniski zudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis nesniegts ieguldījumu pakalpojums. 

Nesniegts ieguldījumu pakalpojums - investīciju pakalpojums, kuru investīciju sabiedrība pieņēma izpildīšanai, tomēr daļēji vai pilnā apmērā neizpildīja un tā rezultātā investors ir cietis finansiālus zaudējumus vai finanšu instrumenti ir neatgriezeniski zuduši investīciju sabiedrības darbības, bezdarbības vai noziedzīgas darbības rezultātā. Nepieciešamības gadījumā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) organizē un kontrolē tirgus dalībnieku maksājumu veikšanu kompensāciju izmaksām, pārbauda kompensāciju prasību pamatojumus un nodrošina kompensāciju izmaksu. 

Kompensācija netiek izmaksāta par darījumiem, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī slēdzot līgumus ar īpašiem nosacījumiem, kuru pildīšana ir izraisījusi investīciju sabiedrības finansiālā stāvokļa pasliktināšanos. Likums neparedz kompensāciju izmaksas gadījumos, kad investors cietis finansiālus zaudējumus saistībā ar finanšu instrumenta vērtības izmaiņām vai likviditātes trūkumu. Ar sīkāku informāciju par likumu un tā darbības specifiku var iepazīties FKTK interneta vietnē. 

jaunumi