AS LPB Bank

MIFID

MiFID (angl. The Markets in Financial Instruments Directive) - Eiropas Savienības Finanšu instrumentu tirgus direktīva, kas aizstāj iepriekšējo Ieguldījumu pakalpojumu direktīvu (Investment Services Directive (ISD)). Tā ir ES vienotā Eiropas finanšu instrumentu un pakalpojumu tirgus izveidošanas plāna sastāvdaļa. 

MiFID prasības attiecas uz 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm un 3 Eiropas ekonomiskās zonas (Islande, Norvēģija un Lihtenšteina) valstīm.

MiFID ievieš jaunus reglamentējošus noteikumus, kuri ir vērsti uz akciju un derivatīvu operāciju atskaišu pārredzamības palielināšanu.

Galvenās jomas, kurās tiek izmantota MiFID:

  • biržu un citu regulējamo tirdzniecības iestāžu darbība;
  • pirmspārdošanas un pēcpārdošanas pārredzamības prasību noteikšana darījumiem ar vērtspapīriem;
  • investīciju un pakalpojumu, kuriem nepieciešama autorizācija, diapazona paplašināšana;
  • iespējas nodrošināšana investīciju sabiedrībām veikt starptautisku darbību, atverot filiāles citās ES valstīs, iepriekš saņemot atļauju no nacionālajiem regulatoriem. 

Saskaņā ar Direktīvas prasībām investīciju sabiedrībām ir jāievieš noteiktas izmaiņas savās procedūrās, piemēram, atskaites par transakcijām un informācija ir jāglabā piecus gadus. Latvijā MiFID Direktīva ir spēkā no 2007. gada 1. novembra. 

Pirms lēmuma pieņemšanas par finanšu pakalpojumu izmantošanu, lūdzam Jūs iepazīties un novērtēt galvenos riskus, kuri ir saistīti ar finanšu instrumentu tirdzniecību!

Lūdzam ņem vērā, ka, tirgojot atsevišķus finanšu instrumentus, pastāv iespēja zaudēt vairāk naudas, nekā sākotnēji tika ieguldīts!

Jums palīdzēs "Klientu skola" - FKTK izstrādātais interneta resurss. 

Direktīvas prasību ievērošanai - lūdzam iepazīties ar Rīkojumu izpildes politiku un procedūru, kā arī ar Risku aprakstu sadaļā "Kā kļūt par Klientu". 

Mērķtirgus noteikšana

jaunumi