AS LPB Bank

Iekšzemes

Spēkā no: 02.02.2021

1) Akcijas 1 Cenrādis Classic Brokerage 4
Tirgus Brokeru pakalpojumi 2 DVP/RVP 3 Glabāšana (mēnesī) 6
1.1) Beļģija, Nīderlande, Francija (NYSE Euronext) 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025%
1.2) Latvija, Lietuva, Igaunija (NASDAQ OMX Baltic)
0.5% min. 30 EUR
30 EUR
0.025%
1.3) Norvēģija, Zviedrija (NASDAQ OMX Nordic) 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025%
1.4) Vācija 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025%
1.5) ASV 0.03 USD/akcija min. 30 USD 30 EUR 0.025%
1.6) Šveice 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025%
1.7) Itālija 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025%
1.8) Spānija 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025%
1.9) Lielbritānija 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025%
1.10) Lielbritānija (LSE IOB) 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025%
1.11) Īrija 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025%
1.12) Austrija 0.3% min. 30 EUR 30 EUR 0.025%
1.13) Kanāda 0.03 CAD/akcija min. 30 CAD 30 EUR 0.025%
1.14) Japāna 0.4% min. 40 EUR 30 EUR 0.025%
1.15) Austrālija 0.5% min. 60 EUR 60 EUR 0.025%
1.16) Honkonga 0.5% min. 60 EUR 60 EUR 0.025%
1.17) Krievija 0.3% min. 2000 RUB 100 EUR 0.025%
1.18) Citas akcijas pēc vienošanās
1) Akcijas 1 Cenrādis DMA 4
Tirgus Brokeru pakalpojumi 2 Tirdzniecības platforma 8 Glabāšana (mēnesī) 6
1.1) Beļģija, Nīderlande, Francija (NYSE Euronext) 0.2% min. 20 EUR TWS bez maksas
1.2) Latvija, Lietuva, Igaunija (NASDAQ OMX Baltic)
0.3% min. 20 EUR
TWS
bez maksas
1.3) Norvēģija, Zviedrīja (NASDAQ OMX Nordic) 0.3% min. 50 NOK/50 SEK TWS bez maksas
1.4) Vācija 0.2% min. 20 EUR TWS bez maksas
1.5) ASV 0.02 USD/akcija min. 20 USD TWS bez maksas
1.6) Šveice 0.3% min. 20 CHF TWS bez maksas
1.7) Itālija 0.2% min. 20 EUR TWS bez maksas
1.8) Spānija 0.2% min. 20 EUR TWS bez maksas
1.9) Lielbritānija 0.2% min. 15 GBP TWS bez maksas
1.10) Lielbritānija (LSE IOB) 0.2% min. 20 USD TWS bez maksas
1.11) Austrija 0.2% min. 20 EUR TWS bez maksas
1.12) Kanāda 0.025 CAD/akcija min. 20 CAD TWS bez maksas
1.13) Japāna 0.3% min. 2500 JPY TWS bez maksas
1.14) Austrālija 0.3% min. 20 AUD TWS bez maksas
1.15) Honkonga 0.3% min. 100 HKD TWS bez maksas
1.16) Krievija 0.2% min. 1500 RUB QUIK 0.025%
1.17) Citas akcijas pēc vienošanās
2) Obligācijas 1 Cenrādis Classic Brokerage 4
Depozitārijs/Tirgus Brokeru pakalpojumi 2 DVP/RVP 3 Glabāšana (mēnesī) 6
2.1) Clearstream 0.1% min 100 EUR 5 30 EUR 0.025%
2.2) Euroclear 0.1% min 100 EUR 5 30 EUR 0.025%
2.3) DTC (ASV) 0.1% min 100 EUR 5 30 EUR 0.025%
2.4) CREST (Lielbritānija) 0.1% min 100 EUR 5 30 EUR 0.025%
2.5) LCD (Latvija) 0.1% min 100 EUR 5 30 EUR 0.025%
2.6) NSD (Krievija) 0.2% min 100 EUR 5 100 EUR 0.025%
2.7) Citas obligācijas pēc vienošanās
2) Obligācijas 1 Cenrādis DMA 4
Depozitārijs/Tirgus Brokeru pakalpojumi 2 Tirdzniecības platforma 8 Glabāšana (mēnesī) 6
2.1) Clearstream nav pieejams nav pieejams nav pieejams
2.2) Euroclear nav pieejams nav pieejams nav pieejams
2.3) DTC (ASV) nav pieejams nav pieejams nav pieejams
2.4) CREST (Lielbritānija) nav pieejams nav pieejams nav pieejams
2.5) LCD (Latvija) nav pieejams nav pieejams nav pieejams
2.6) NSD (Krievija) 0.2% min. 1500 RUB QUIK 0.025%
2.7) Citas obligācijas pēc vienošanās
3) Nākotnes kontrakti (Futures) un opcijas (FOP) 1 Cenrādis Classic Brokerage 4 Cenrādis DMA 4
Tirgus Brokeru pakalpojumi 2 Brokeru pakalpojumi 2 Tirdzniecības platforma 8
3.1) USD kontraktinav pieejams
5 USD/kontrakts
TWS
3.2) EUR kontrakti nav pieejams 5 EUR/kontrakts TWS
3.3) Citi nākotnes kontraktinav pieejamspēc vienošanās
4) FOREX Cenrādis Classic Brokerage 4 Cenrādis DMA 4
Tirgus Brokeru pakalpojumi 2 Brokeru pakalpojumi 2 Tirdzniecības platforma 8
4.1) Maržinālie FOREX darījumi nav pieejams 1.0 bp, min 11 USD TWS
4.2) Valūtas konvertācijas darījumi atbilstoši Bankas valūtas kursam 1.5 bp, min 11 USD TWS
5) Citi pakalpojumi Cenrādis Classic Brokerage 4 Cenrādis DMA 4
5.1) Maksa par finanšu instrumentu konta atvēršanu bez maksas
5.2) Maksa par finanšu instrumentu konta slēgšanu bez maksas
5.3) Vērtspapīru pārvedumi no Euroclear/Clearstream (Delivery free of Payment) 100 EUR
5.4) Likme par maržinālā kredīta izmantošanu USD, EUR, CHF, GBP: 7 nav pieejams brokeru likme + 2.5% gadā
5.5) Akciju opcijas nav pieejams 5 EUR, 5 GBP, 5 USD, 5 CHF/kontrakts
5.6) Citi pakalpojumi pēc vienošanās

Paskaidrojumi:

Cenrādis Classic Brokerage - darījumu noslēgšana neizmantojot tirdzniecības platformas TWS vai QUIK.

Cenrādis DMA (Direct Market Access) - darījumu noslēgšana izmantojot tirdzniecības platformas TWS vai QUIK.

1  Ārvalstu nodokļi (Stamp Duty, PTM Levy un citi) tiek ieturēti atsevišķi
2  Cenrādis neietver biržu un ECN cenrādi
3  DVP - Deliver versus Payment
    RVP - Receive versus Payment
4 Neparedzēti un papildus izdevumi, kuri var rasties Bankai izpildot Līgumā noteiktos nosacījumus, tiek segti atbilstoši faktiskajām izmaksām
5 Cenrādis tiek aprēķināta no nominālvērtības
6 Portfeļa vētība tiek noteikta uz mēneša pēdējo darba dienu (akcijām pēc tirgus vērtības, obligācijām pēc nominālvērtības). Dažos gadījumos aprēķins tiek veikts par katru dienu.
7 Procenti tiek aprēķināti katru dienu.
8 Maksa par tirdzniecības platformas izmantošanu, tirgus datiem (live market data), tirgus ziņām (news and research) tiek ņemta atbilstoši faktiskajām izmaksām  

Cenrādis ir jebkura starp Banku un Klientu noslēgta līguma, kura noteikumi skar, vai attiecas uz ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanu, neatņemama sastāvdaļa, kam klients piekrīt, apliecinot to ar savu parakstu.

jaunumi