AS LPB Bank

Parāda vērtspapīru tirgus

Viens no izplatītākajiem naudas ieguldīšanas veidiem ir ieguldījums vērtspapīros ar garantētu ienākumu - obligācijās. Pēc savas būtības obligācijas ir parādzīmes, kas dod jums iespēju aizdot naudu emitentam saskaņā ar procentu likmi. Tādējādi Jūs neietekmē emitenta uzņēmējdarbības rezultāti. 

Obligācija - emisijas parāda vērtspapīrs, kas nostiprina tiesības tās īpašniekam saņemt no emitenta obligācijā paredzētajā termiņā tās nominālvērtību vai citu aktīvu līdzvērtīgā ampērā. Obligācijas var ietvert arī tiesības tās īpašniekam saņemt fiksētu procentu no obligācijas nominālvērtības vai citas īpašuma tiesības. Ienākums no obligācijām ir procents un / vai diskonts. 

Neskatoties uz to, ka obligāciju tirgus ir ārpusbiržas tirgus, kurā darījumi tiek veikti pa tiešo starp dalībniekiem, pieejamās informācijas apjoms par instrumentu apgrozījumu ir pietiekams, lai pieņemtu optimālu investīciju lēmumu. Izņemot riska un atdeves attiecību, pastāv reitingu aģentūru institūts, kurš novērtē emitentu "kvalitāti" - to maksātspēju, pārvaldības kvalitāti, politiskos riskus u.c. Novērtējuma rezultātā parādsaistībām tiek piešķirts noteikts reitings pēc aģentūras reitingu skalas. Vispopulārākās kredītvērtējuma aģentūras un to reitingu skalas: 

  • Fitch Ratings;
  • Moody’s;
  • Standard & Poor's.

Plašs pieejamo obligāciju klāsts ļauj izvēlēties optimālo risinājumu Jūsu investīciju uzdevumam atkarībā no peļņas līmeņa, kuru Jūs sagaidāt no obligācijās ieguldītajiem naudas līdzekļiem. Lai saglabātu kapitālu, daudzi investori izvēlas vācu Bunds vai T-Bills, kas ir parādzīmes ar Vācijas valdības garantiju. Bunds ir Vācijas valsts obligācijas ar nominālu EUR valūtā. Savukārt ASV valsts obligāciju US Treasury Bills nomināls ir USD valūtā. Ienesīgums no šīm obligācijām ir minimāls, tomēr ar acīmredzami augstu uzticamību emitentam. Mērenu investoru starpā vispopulārākās ir eirozonas valstu obligācijas. Riskantākām operācijām ir vērts pievērts uzmanību jaunattīstības valstu obligācijām vai korporatīvajām obligācijām. 

jaunumi