AS LPB Bank

Valūtas tirgus operācijas

Ja darījumi notiek dažādās valūtas un ir nepieciešama valūtas maiņa, kursa svārstību rezultātā var rasties neplānoti zaudējumi. Mazināt šos riskus un plānot savus ienākumus palīdzēs valūtu darījumi.

Valūtas maiņas darījumi Spot


Konvertācija tiek veikta aiznākamajā dienā pēc darījuma noslēgšanas saskaņā ar iepriekš noteiktu kursu.

Priekšrocības:

 • individuāls valūtas kurss, ja valūtas maiņas operācija pārsniedz 5 000 EUR vai ekvivalentu summu citā valūtā;
 • iespēja atstāt bankai rīkojumu par valūtas konvertēšanu līdz brīdim, kad nepieciešamais valūtas kurss sasniegs vēlamo līmeni;
 • valūtas konvertēšanas operācijas ir iespējams veikt no 9.00 līdz 18.00 bankas darba dienās.

Valūtas nākotnes darījumi Forward

Forward ir valūtas maiņas operācijas, kas ļauj pirkt vai pārdot kādu konkrētu valūtu laika periodā no trim bankas darba dienām līdz 1 gadam pēc darījuma noslēgšanas, saskaņā ar iepriekš noteiktu kursu.


Pakalpojumam nav komisijas maksas;

 FX SWAP (mijmaiņas darījums)

Swap ir valūtas mijmaiņas darījums, kā rezultātā Klients vienojas ar banku par valūtas maiņu saskaņā ar noteiktu kursu un vienlaikus apņemas pēc noteikta laika pārvērst šo naudas summu atpakaļ sākotnējā valūtā pēc fiksēta kursa.

Priekšrocības:

 • izslēdz iespēju rast zaudējumus valūtas maiņas dēļ;
 • ļauj saņemt trūkstošo valūtu, mainot pret to brīvus līdzekļus citā valūtā, nepakļaujoties valūtas riskiem;
 • norēķinu datumu iespējams pavirzīt vai pārcelt uz vispiemērotāko un izdevīgāko brīdi;
 • pakalpojumam nav komisijas maksas.

 Darījumu veikšanai ir nepieciešams:

 • atvērt norēķinu kontu;
 • noslēgt līgumu par valūtas darījumiem;
 • aizpildīt klienta anketu;
 • noguldīt bankā nodrošinājuma depozītu 5% – 20% apmērā no darījuma summas (apjoms atkarīgs no darījuma parametriem).

 

Iegūt sīkāku informāciju un veikt valūtu darījumus ir iespējams telefoniski – zvanot LPB Bank valūtas dīlerim: +371 6 777 2 973, +371 6 777 2 988

jaunumi