AS LPB Bank

Darījuma konts

Darījuma konts sniedz iespēju gan uzņēmumiem, gan privātpersonām droši un ērti veikt pirkšanas un pārdošanas darījumus ar dažāda veida īpašumiem – kustamiem un nekustamiem īpašumiem.

Pircējs, pārdevējs un Banka noslēdz trīspusēju līgumu, kurā tiek atrunāti darījuma nosacījumi. Banka kontrolē šo nosacījumu izpildi, mazinot riskus darījuma partneru starpā.

Izpildes kārtība:

  • Tiek atvērts darījuma konts
  • Pircējs kontā ieskaita darījuma summu
  • Pārdevējs noformē nepieciešamos dokumentus un iesniedz tos Bankai
  • Banka pārbauda iesniegtos dokumentus. Ja dokumenti atbilst līgumā norādītajiem, tad Banka realizē darījumu: pārdevējs saņem naudu, bet pircējs - dokumentu oriģinālus.

Darījuma kontu var izmantot gan darījumiem, kurus finansē LPB Bank, gan arī citos gadījumos

Cenrādis

jaunumi