AS LPB Bank

Ārvalstu

Spēkā no: 01.12.2017

1. Darījuma konta apkalpošana  
1.1. Darījuma konta līguma noformēšana, Darījuma konta atvēršana un slēgšana 0,3% no darījuma summas, min 250 EUR
1.2.  Priekšapmaksa par Darījuma konta Līguma projekta sagatavošanu*
100 EUR
2. Bankas kurjera pakalpojumi  
2.2.Bankas kurjera pakalpojumi (dokumentu nogādāšana) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā u.c.** 50 EUR
3. Līguma nosacījumu grozījumi  30 EUR
* Iesniedzot Pieteikumu Darījuma konta atvēršanai, Klients maksā priekšapmaksu un tā tiek ieskaitīta kopējā komisijā. Darījuma atcelšanas gadījumā, priekšapmaksa netiek atgriezta . 
**   Komisijas maksā ir iekļauts PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”. 

jaunumi