AS LPB Bank

Ārvalstu

Spēkā no: 30.03.2020

LPB Bank piedāvā Premium nosacījumus Klientiem - Juridiskām personām no cenrāža grupām EEZ un Ārvalstu konta apkalpošanas maksai (mēnesī) par īpašu cenu:

Izpildot vismaz vienu no zemāk norādītajiem nosacījumiem, konta apkalpošanas maksa:

50 EUR / mēnesī

1. Kredīta līgums bez saistību pārkāpumiem*

2. Termiņnoguldījumu līgums/-mi, kura/-u kopējā summa ir vismaz 100 000 EUR*

3. Spēkā esošs, aktīvs Tirgotāja konts (e-komercija)

4. Iepriekšējā mēnesī vidējais atlikums visos Klienta kontos (CIF) pārsniedz 100 000 EUR

5. Iepriekšējā mēnesī kopējā Bankai apmaksāto komisiju summa pārsniedz 200 EUR**

6. Spēkā esošs, aktīvs finanšu instrumentu konts

* Līgumam/-iem jābūt spēkā mēneša pēdējā darba dienā.

** Izņemot komisijas summas par kontu apkalpošanu un gada maksu par Maksājumu kartes lietošanu.

Pirmā kalendārā mēneša laikā pēc CIF aktivizēšanas, visiem Klientiem, kuriem komisijas summa nav atrunāta Īpašos nosacījumos līgumā ar Banku, tiek piemēroti Premium nosacījumi (neatkarīgi no palikušo dienu skaita kalendārajā mēnesī).

Bankai ir tiesības ierobežot pieeju Premium cenrādim visiem vai atsevišķiem

Klientiem, informējot Klientus internetbankā vismaz divus mēnešus pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

Bankai ir tiesības vienpusēji piemērot Premium nosacījumus Klientiem ar vienkāršu un pārskatāmu īpašnieku struktūru vai/un saimniecisko darbību.

Piedāvājums nav pieejams Klientiem, kuriem komisijas summa par konta apkalpošanu (mēnesī) ir atrunāta Īpašos nosacījumos līgumā ar Banku.

jaunumi