AS LPB Bank

Norēķinu konts Bonusu kartei

Spēkā no: 02.11.2020

1.1. Norēķinu konta atvēršana (Komisijas maksā ietilpst Konta atvēršana un pirmā Identifikācijas un autorizācijas līdzekļu komplekta izsniegšana) ** 20 EUR
1.2. Komisijas maksa juridiskas personas konta apkalpošanai (Bonusu karte) 5 EUR

** 20 EUR, norēķinu konts tiek atvērts priekš Bonusu kartēm

jaunumi