AS LPB Bank

EEZ

Spēkā no: 05.06.2018

Pamatkonts1

1.Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana (fiziskām personām - patērētājiem, kas ir ES rezidenti)2

1.1.  Konta atvēršana
(Mobilā tālruņa numura piereģistrēšana Vienreizējā drošības koda saņemšanai)3

10,00 EUR

1.2. Konta apkalpošana (mēnesī)

Bez maksas

1.3.  Konta slēgšana

5,00 EUR

1.4.  Internetbankas pieslēgšana

Bez maksas

1.5.  Internetbankas lietošana

Bez maksas

2. Skaidras naudas darījumi

 

2.1. Skaidras naudas (banknotes) iemaksa savā Kontā

2,00 EUR

2.2. Skaidras naudas izmaksa no Konta4

3,80 EUR

3. Maksājumi EUR saņēmējam EEZ valstīs (standarta SEPA maksājums)5

3.1. Ienākošā maksājuma ieskaitīšana Kontā

Bez maksas 

3.2. Maksājumi Bankas Klientu apkalpošanas centros:

 

3.2.1.iekšbankas maksājumi starp Klienta kontiem

Bez maksas

3.2.2.iekšbankas maksājumi uz cita Bankas Klienta kontu

1,00 EUR

3.2.3. maksājums no Konta uz citu banku EEZ valstī                  

2,00 EUR

3.3. Elektroniskie maksājumi:

 

3.3.1. iekšbankas maksājumi starp Klienta kontiem

Bez maksas

3.3.2. iekšbankas maksājumi uz cita Bankas Klienta kontu

Bez maksas

3.3.3. maksājumi uz citu banku EEZ valstī

0,40 EUR

4.Informatīvais SMS:
4.1. Pieslēgšana

Bez maksas

4.2. Par darījumiem Pamatkontā (par katru SMS) 

0,10 EUR 

5. Identifikācijas un autorizācijas līdzekļi: 

5.1. Katra nākamā Mobilā tālruņa numura piereģistrēšana Vienreizējā drošības koda saņemšanai 

3 EUR

5.2. Kodu kalkulators (DigiPass) 

30 EUR

1Maksa par citiem Bankas pakalpojumiem, kuri ir attiecināmi uz Pamatkontu kā norēķinu kontu, ir noteikta Bankas cenrādī Iekšzemes privātpersonām.
2Par Eiropas Savienības rezidentu Pamatkonta izpratnē ir uzskatāms - Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kā arī persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā, saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem, tai skaitā, persona, kas ir patvēruma meklētājs vai bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvusi persona, — arī tad, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā.
3Ja Banka atsaka Konta atvēršanu, komisija netiek atgriezta.
4Skaidra nauda virs 15 000 EUR jāpiesaka vienu Bankas darba dienu iepriekš līdz plkst.14:00 Internetbankā, Telefonbankā vai nosūtot Bankai informāciju rakstiski. Bankai ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja tā nav iepriekš pieteikta.
5Eiropas Ekonomikas zonas valstis - Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice un 28 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

jaunumi