AS LPB Bank

Juridiskām personām

Spēkā no: 30.12.2020

1. Maksājumu kartes apkalpošana   
1.1. Gada maksa par Maksājumu kartes lietošanu 10 EUR 
1.2. Maksājumu kartes aizvietošana 10 EUR 
1.3. Steidzama Maksājumu kartes izgatavošana 8 stundu laikā (Bankas darba laikā) 15 EUR 
2. Jaunas, atjaunotas un aizvietotas Maksājumu kartes derīguma termiņš  2 gadi 
3. Komisijas maksa par pirkumu  Bezmaksas 
4. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja pirkuma valūta atšķiras no Maksājumu kartes konta valūtas 2%
5. Komisijas maksa par iepazīšanos ar konta bilanci   
5.1. SMS Bez maksas*
6. Citi pakalpojumi   
6.1. Komisijas maksa par pretenzijas izskatīšanu Bez maksas**
6.2. Komisijas maksa par Maksājumu kartes darījuma apliecinošo dokumentu pieprasīšanu  15 EUR 
7. Maksājumu kartes standarta limiti   
7.1. Limits pirkumiem diennakts (24h) laikā 500 EUR vai ekvivalents citā valūtā 
7.2. Limits pirkumiem mēnesī 1500 EUR vai ekvivalents citā valūtā 
7.3. Limits pirkumiem gadā 2500 EUR vai ekvivalents citā valūtā 
8. Komisijas maksa par pakalpojuma izmantošanu  
8.1. Procentu likme par kartes debeta apgrozījumu 5%,
min 0.50 EUR/mēn.
8.2. Maksa par vienu karšu pasūtījumu, neatkarīgi no karšu skaita 5.14 EUR
8.3. Karšu pasūtījuma saņemšana Bankā Bezmaksas 
8.4. Bonusu Karšu pasūtījuma piegāde ar kurjeru, EUR ar PVN 21%
8.4.1. Rīgas robežās, 1-200 gab.
5 EUR 
8.4.2. Rīgas robežās, 201-500 gab.
6 EUR 
8.4.3. Rīgas robežās, 501-1000 gab.
7 EUR 
8.4.4. Rīgas robežās, 1001 un vairāk gab.
11 EUR 
8.4.5. Latvijā, 1-200 gab.
7 EUR 
8.4.6. Latvijā, 201-500 gab.
8 EUR 
8.4.7. Latvijā, 501-1000 gab.
9 EUR 
8.4.8. Latvijā, 1001 un vairāk gab.
16 EUR 
9. Bonusu karšu izgatavošana ar klienta logo

9.1. Logo testēšana un drukāšana uz Bonusu kartēm
200 EUR +
PVN 21%
9.2. Logo papildus apstrāde
80 EUR / stundā + PVN 21%

* Var tikt piemērotas mobilā operatora papildmaksas. 

** Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams pieprasīt no attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām darījumu apliecinošus dokumentus un tiek konstatēts, ka pretenzija ir nepamatota, tiek piemērota Bankas komisija 15.00 EUR apmērā par katru izskatīto darījumu.

jaunumi