AS LPB Bank

Iekšzemes

Spēkā no: 01.12.2017

1. Maksājumu kartes apkalpošana  
1.1. Gada maksa par Maksājumu kartes vai Papildkartes lietošanu 7 EUR
1.2. Maksājumu kartes vai Papildkartes aizvietošana 7 EUR
2. Jaunas, atjaunotas un aizvietotas Maksājumu kartes derīguma termiņš 1 gads 
3. Komisijas maksa par pirkumu Bez maksas 
4. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja pirkuma valūta atšķiras no Maksājumu kartes konta valūtas 2%
5. Citi pakalpojumi  
5.1. Komisijas maksa par pretenzijas izskatīšanu Bez maksas*
5.2. Komisijas maksa par Maksājumu kartes darījuma apliecinošo dokumentu pieprasīšanu 15 EUR
6. Maksājumu kartes standarta limiti  
6.1. Limits pirkumiem diennakts (24h) laikā Ekvivalents 3000 EUR 
6.2. Limits pirkumiem mēnesī Ekvivalents 30000 EUR 

*Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešams pieprasīt no attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām darījumu apliecinošus dokumentus un tiek konstatēts, ka pretenzija ir nepamatota, tiek piemērota Bankas komisija 15.00 EUR apmērā par katru izskatīto darījumu.

jaunumi