AS LPB Bank

Termiņnoguldījumi

Noguldījums ir drošs uzkrāšanas veids, kas sniedz garantētus ienākumus.

Kādēļ noguldīt

  • Lai Jūsu brīvie līdzekļi nestu peļņu.
  • Lai Jūsu nauda glabātos drošā vietā.
  • Lai Jūs justos droši par savu rītdienu.

Noguldījuma veidi

  • Termiņnoguldījumi ar procentu izmaksu termiņa beigās.
  • Termiņnoguldījumi ar procentu izmaksu katra mēneša beigās.

Kā noguldīt

Lai noguldītu naudu LPB Bank, dodieties uz Klientu apkalpošanas centru, līdzi ņemot pasi.

Noguldījuma aizsardzība


Termiņnoguldījuma pirmstermiņa izbeigšana

Līguma pirmstermiņa laušanas kārtība ir aprakstīta Vispārējo darījumu noteikumu 26.4.-26.6. punktos.

Depozītu likmes

jaunumi