AS LPB Bank

Ārvalstu

Spēkā no: 29.10.2020

likmes termiņnoguldījumiem ar procentu izmaksu termiņa beigās

VALŪTA

Minimālā Termiņnoguldījuma summa

3M

6M

9M

1G

2G

3G

EUR 5000 0,10% 0,40% 0,60% 1,00% 1,30% 1,40%

likmes termiņnoguldījumiem ar Ikmēneša procentu izmaksu

VALŪTA

Minimālā Termiņnoguldījuma summa

3M

6M

9M

1G

2G

3G

EUR

5000

0,05%

0,30%

0,50%

0,85%

1,15%

1,25%

*Piedāvājums ir indikatīvs, Banka patur tiesības koriģēt procentu likmes termiņnoguldījuma darījuma slēgšanas brīdī.

jaunumi