AS LPB Bank

EEZ

Spēkā no: 01.07.2021

likmes termiņnoguldījumiem ar procentu izmaksu termiņa beigās

VALŪTA

Minimālā Termiņnoguldījuma summa

1G

2G

3G

EUR 5000 1,00% 1,30% 1,40%

likmes termiņnoguldījumiem ar Ikmēneša procentu izmaksu

VALŪTA

Minimālā Termiņnoguldījuma summa

1G

2G

3G

EUR

5000

0,85%

1,15%

1,25%

*Piedāvājums ir indikatīvs, Banka patur tiesības koriģēt procentu likmes termiņnoguldījuma darījuma slēgšanas brīdī.

jaunumi