AS LPB Bank

Altum

LPB Bank sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum piedāvā papildus iespējas kredīta nodrošinājumam un investīciju finansēšanai.
Altum garantiju saņemšanas noteikumi paredz vienotu kārtību, nosacījumus un pienākumus visām kredītiestādēm Latvijā.

Kredīta garantija

Tiek piešķirta gadījumos, kad uzņēmēja piedāvātais nodrošinājums ir nepietiekams.

  • No kopējās kredīta summas Altum sedz līdz 80%

Garantija var tikt piesaistīta:

  • Investīciju aizdevumam
  • Apgrozāmo līdzekļu aizdevumam
  • Finanšu līzingam
  • Konkursa, avansa maksājumam, izpildes vai laika garantijai
Mezanīna aizdevums

Tiek piešķirts gadījumos, ja uzņēmējs nevar segt pilnu līdzdalības summu.

  • No projekta kopējām izmaksām Altum sedz līdz 45%
  • Ilgtermiņa investīciju projekta maksimālais termiņš līdz 15 gadiem un apjoms nepārsniedz 5 milj. eiro

Detalizētāku informāciju par Altum sniegto pakalpojumu izmantošanu Jūsu kreditēšanas darījumiem varat saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz: šeit.

jaunumi