AS LPB Bank

Līzings

Līzings ir pakalpojums, kas ļauj Jums iegūt savā īpašumā automašīnu, nekustamo īpašumu vai citas Jums nepieciešamas preces ātrākā un vienkāršākā viedā.

Līzings ir finanšu darījuma veids, kura ietvaros līzinga devējs (Banka) nodod Klientam līzinga objekta (automašīnas, nekustamā īpašuma, iekārtas, ražošanas līdzekļu u.c.) izmantošanas tiesības apmaiņā pret līgumā noteiktajiem maksājumiem.

LPB Bank piedāvā finanšu līzingu, kas nozīmē, ka pēc noteikto nomas maksājumu veikšanas un līguma termiņa beigām līzinga objekts pāriet Klienta īpašumā.

Līzinga nosacījumi:

 • summa: līdz 2 500 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
 • valūta: EUR;
 • termiņš:
  • 60 mēneši, ja par Līzinga objektu kalpo transporta līdzeklis, kas Līguma termiņa beigās nav vecāks par 10 gadiem;
  • 84 mēneši, ja par Līzinga objektu kalpo ražošanas līdzekļi un piederumi;
  • 120 mēneši, ja par Līzinga objektu kalpo nekustamais īpašums.
 • banka finansē: līdz 70% no kopējām projekta izmaksām vai līdz 90%, ja tiek piedāvāts papildu nodrošinājums;
 • procentu likme: atkarīga no katra konkrētā kredīta riska.

Papildu nodrošinājums:

 • naudas līdzekļi/termiņnoguldījums bankā;
 • nekustamā īpašuma ķīla;
 • uzņēmuma aktīvu komercķīla;
 • trešo personu galvojumi vai garantijas.

Līzinga saņemšanas nosacījumi:

 • uzņēmuma aktīvas saimnieciskās darbības termiņš ir vismaz 1 gads;
 • uzņēmuma pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir vismaz 20%;
 • uzņēmumam jāstrādā ar bruto peļņu;
 • uzņēmuma kopējai likviditātei jābūt vienādai vai lielākai par 1. Mazumtirdzniecības uzņēmumiem šis rādītājs pieļaujams ne mazāks kā 0.5.

Līzinga saņemšanas kārtība:

 • jāatver norēķinu konts LPB Bank;
 • jāiesniedz pieteikums līzinga saņemšanai un citi nepieciešamie dokumenti. 

Papildus informāciju ir iespējams saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz e-pastu vai zvanot +371 6 7151802  

jaunumi