AS LPB Bank

Privātpersonu finansēšana

Spēkā no: 23.09.2019

Pieteikuma izskatīšana:  
Iekšzemes cenrādis: Esošiem Bankas Klientiem: 150 EUR
Jauniem Bankas Klientiem: 170 EUR
EEZ cenrādis: Esošiem Bankas Klientiem: 200 EUR
Jauniem Bankas Klientiem: 500 EUR
Ārvalstu cenrādis: Esošiem Bankas Klientiem: 200 EUR
Jauniem Bankas Klientiem: 500 EUR
Līguma noformēšana un izsniegšana no 1,25% (min. 150 EUR)
Maksa par neizmantotu limitu 1% gadā (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)
Atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Komisija par izmaiņu veikšanu līgumā:
Termiņa pagarināšana, summas palielināšana 0,6% no summas, uz kuru attiecās izmaiņas (min. 150 EUR)
% likmes, grafika maiņa 0,8% no summas, uz kuru attiecās izmaiņas (min. 150 EUR)
Citas izmaiņas 0,4% no summas, uz kuru attiecās izmaiņas (min. 150 EUR)
Dokumentu izskatīšana un noformēšana gadījumā, ja notiek pirmstermiņa vai daļēja saistību dzēšana, izmantojot citas bankas kredīta resursus 1% no pirmstermiņa dzēstās summas (min. 750 EUR)
Bankas kurjera pakalpojumi:
Maksa par bankas kurjera pakalpojumiem hipotēkas nostiprināšanai, ķīlas reģistrēšanai, īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, dokumentu iesniegšanai notariālām darbībām u.c. 50 EUR
Rakstisko izziņu sagatavošana (par 1 izziņu):
 
Izziņas sagatavošana 25 EUR
Izziņas svešvalodā sagatavošana 35 EUR
Izziņas steidzamā kārtībā (3h laikā) sagatavošana 40 EUR
Izziņas svešvalodā steidzamā kārtībā (3h laikā) sagatavošana 50 EUR
Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma (Līzinga darījumiem) pēc vienošanās, min. 10 EUR + PVN
Nestandarta grāmatvedības izziņu izsniegšana (Līzinga darījumiem) 50 EUR + PVN
Dokumentu kopiju izsniegšana no arhīva 1,5 EUR par 1lpp
Pilnvara izbraukšanai ārpus valsts 25 EUR
Apdrošināšanas polise:  
Apdrošināšanas polises pasūtīšana un pirmreizēja apmaksa 50 EUR
Apdrošināšanas prēmijas apmaksa Klienta vietā 20 EUR

* privātpersonu aizdevumiem, kas saistīti ar saimnieciskās darbības veikšanu tiek piemērots cenrādis juridiskām personām.
Līzinga darījumiem komisijas maksas tiek apliktas ar PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”.

jaunumi