AS LPB Bank

Bankas garantija

Bankas garantija ir viens no veidiem, kā nodrošināt saistības, saskaņā ar kuram Banka galvo par savu Klientu un apņemas viņa vietā veikt maksājumus garantijas saņēmējam, apmierinot tā maksājuma prasības.

LPB Bank savu Klientu vietējiem un ārvalstu partneriem izsniedz šādas garantijas: akcīzes garantijas, apmaksas garantijas, piedāvājuma garantijas, saistību izpildes garantijas un darbu kvalitātes garantijas.

Garantijas nosacījumi:

 • summa: bez ierobežojumiem, ja bankas garantija ir nodrošināta ar naudas segumu, ja nav - līdz EUR 2 000 000;
 • valūta: EUR;
 • termiņš: līdz 12 mēnešiem (paveikto darbu/pārdoto preču/sniegto pakalpojumu kvalitātes bankas garantijām var būt ilgāks termiņš). 

Nodrošinājums:

 • naudas līdzekļi/termiņnoguldījums Bankā;
 • nekustamā īpašuma ķīla līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības;
 • uzņēmuma aktīvu komercķīla līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības;
 • cits Bankai pieņemams nodrošinājuma veids.

Saņemšanas nosacījumi:

 • uzņēmuma aktīvas saimnieciskās darbības termiņš ir vismaz 6 mēneši;
 • pozitīvs uzņēmuma pašu kapitāls;
 • uzņēmumam jāstrādā ar bruto peļņu;
 • uzņēmuma kopējai likviditātei jābūt vienādai ar 1 vai lielākai. 

Saņemšanas kārtība:

 • jāatver norēķinu konts LPB Bank;
 • jāiesniedz pieteikums Bankas garantijas saņemšanai un citi nepieciešamie dokumenti;

Papildus informāciju ir iespējams saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz e-pastu vai zvanot (+371) 6 777 2 999 

jaunumi